فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله سموم سیانوباکتریایی

مقاله سموم سیانوباکتریایی

دسته بندیمحیط زیست
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله سموم سیانوباکتریایی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها

۱-۱- تاریخچه

۱-۲- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها

۱-۳- بلومهای سمی (شکوفایی) سیانوباکترها

۱-۴- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی

۱-۵- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری

۱-۵-۱- سیانوباکترهای رشته‎ای

۱-۵-۲- سیانوباکترهای کلنی

فصل دوم: طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی

۲-۱- طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل

۲-۱-۱- نوروتوکسین‎ها

۲-۱-۲- هپاتوتوکسین‎ها

۲-۱-۳- درماتو توکسین‎ها

۲-۲- انواع سیانوتوکسین‎ها

عنوان

صفحه

۲-۲-۱- نودولارین‎ها

۲-۲-۲- ساکسی توکسین‎ها

۲-۲-۳- آناتوکسین a و هوموآناتوکسین a

2-2-4- آناتوکسین ‎a (S)

2-2-5- ‎Cylindrospermopsin

2-2-6- میکروسیس تین

۲-۲-۶-۱- دوام و پایدار میکروسیس‎تین در سلولها

۲-۲-۶-۲- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتید(میکروسیس‎تین‎درطی‎تجزیه ‎Microcystis aeruginosa

2-3- طبقه‎بندی سیانوتوکسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی

۲-۳-۱- پپتیدهای حلقوی

۲-۳-۲- آلکالوئیدها

۲-۳-۲-۱- آلکالوئیدهای سیتوتوکسیک

۲-۳-۲-۲- آلالوئیدهای درماتوتوکسیک

۲-۳-۳- سموم لیپوپلی ساکاریدها ‎(LPS)

فصل سوم: اثرات مضر سموم سیانوباکترها

۳-۱- آزمایش سلامت انسان

۳-۱-۱- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن

عنوان

صفحه

۳-۱-۲- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن

۳-۲- ارزیابی خطر

۳-۳- اثر بر ماهیان

۳-۴- اثر بر موجودات آبزی

۳-۵- تولید ترکیبات بیواکتیو

۳-۶- صدمه از راه تماس تفریحی

۳-۷- مسمومیت حیوانی

۳-۸- اثر بر زئوپلانکتونها

۳-۹- اثر بر باکتریهای آبزی

فصل چهارم: روشهای کنترل و جلوگیری از شکوفایی

۴-۱- انعقاد یا چسبیدن، معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی کربن فعال

۴-۲- کلرزنی

۴-۳- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون کندشنی

۴-۴- فرآیندهای غشایی

۴-۵- دما

۴-۶- اسیدیته ‎(PH)

4-7- کاهش فسفر و ازت

عنوان

صفحه

۴-۸- سولفات مس

۴-۹- سیمازین

۴-۱۰- ازن‎دار کربن

۴-۱۰-۱- میکروسیس‎تینها و نودولارین

۴-۱۰-۲- آناتوکسین a، آناتوکسین ‎S(a) و ساکسی توکسین

۴-۱۱- نور

۴-۱۲- کنترل بیولوژیک

۴-۱۲-۱- تغذیه توسط زئوپلانکتونها

۴-۱۲-۲- کپور نقره‎ای

فهرست جدول‎ها

عنوان

صفحه

۴-۱- جدول تأثیر ازن در از بین بردن میکروسیس تین ‎LR در صورت وجود یا عدم وجود مواد آلی

۴-۲- جدول تأثیر ازن در از بین بردن ‎Microcystis aeruginosa

چکیده

سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- آبی) جزء پروکاریوت‎ها محسوب می‎شوند. این فیتوپلانکتون‎ها معمولاً در آب‎های شیرین و لب شور یافت می‎شوند و از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه رشته‎ای و کلنی تقسیم می‎شوند.

سیانوباکترها در هنگام بلوم (شکوفایی)، سمومی را تولید می‎کنند که سلامت آب آشامیدنی را به مخاطره می‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. این سموم عبارتند از: میکروسیس‎تین‎ها، نودولارین‎ها، ساکسی توکسین‎ها، آناتوکسین ‎a، آناتوکسین ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. این سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدوده عصبی را شامل می‎شود. وجود سیانوباکترها و سموم آنها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن آبی است.

روش‎های تیمار آبی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: کلرزنی، فیلتراسیون سریع یا کند، به ویژه استفاده از ازن و غیره، از موثرترین روش‎ها در از بین بردن سیانوباکترها هستند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.