فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله روش های امن تجمیع داده برای شبکه های حسگر بی سیم با وجود حملات تبانی

مقاله روش های امن تجمیع داده برای شبکه های حسگر بی سیم با وجود حملات تبانی

مقاله روش های امن تجمیع داده برای شبکه های حسگر بی سیم با وجود حملات تبانی

Secure Data Aggregation Technique forWireless Sensor Networks in the Presence ofCollusion Attacks
این ترجمه مقاله انگلیسی می باشد
چکیده
با توجه به قدرت محاسباتی و منابع محدود، جمع آوری داده از چندین گره حسگر در گره جمع آوری معمولا با استفاده از روش های ساده نظیر روش میانگین انجام می شود. با این حال این تجمع گره ها را بسیار آسیب پذیر می کند و خطر حملات آنها را تهدید می کند. از آنجا که معمولا WSN بدون مراقبت و سخت افزار مقاوم هستند، مستعد ابتلا به چنین حملاتی می باشند. بنابراین تعیین…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.