فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله در مورد جنبش شناسی و طراحی صنعتی

مقاله در مورد جنبش شناسی و طراحی صنعتی

دسته بندینقشه برداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل۳٫۲۹۶ مگا بایت
تعداد صفحات۲۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

جنبش شناسی

یک سیستم که حاوی یک سطح آزاد و روان می اشد اگر پیکره آن بتواند به طور کامل به معنی یک متغییر تعیین شود و دو سطح روان و آزاد مستلزم وجود ۲ متغییر می باشد و به همین ترتیب و محافظ کار اگر کار بر خلاف صورت انجام بگیرد به طور کامل بازیافتنی می باشد و مستقل از روش اصلی کار است یک میدان نیروی محافظه کار می تواند به عنوان یک سطح شیبدار از تابع چتانسیل عمل کند یک جسم سخت و محک تنها چیزی است که در یک شرایط نسبی از ذره های سازنده در طول جنب و جوش های جسمی به طور کال چایدار باقی می ماند .

وقتی که دو جسم در تماس با یکدیگر در یک مسیر هستند گفته می شود که اگر سرعت ذره های دو ماده در تماس با یکدیگر متفاوت باشند و ذره ها در نار هم لغزش می کنند اگر سرعت برابر باشد در کنار هم لغزش می کنند .

اگر چرخش وابسته ای تقریبا” تناسب و عادی وجود داشته باشد . گفته می شود جسم ها در حال چرخش هستند . اصطحکاک یک مؤلفه مماسی نیرو در یک ناحیه تمای می باشد . اگر سطوح زیر باشند نیروسی تماس ممکن است شامل اصطکاک باشد در حالی که اگر سطوح صاف باشد نیروی تماس برای هر دو سطح به صورت عادی فرض ی شود وقتی که لغزش رخ می دهد نسبت نیری اصطکاک به عکس العمل عادی به صورت یک ضریب اصطکاک می باشد یک فرمول مرجع سیستم هم پایه می باشد به عنوان مثال : یک مجموعه ای از شیشه های دکارت در اطراف مبدأ . شیشه که ممکن است در جسم فیزیکی ثابت شود یا نشود یک فرمول مرجع مطابق با قانون حرت نیوتن ه شامل م شود که قوه جبری نامیده می شود هر دو فرمول جبری در ارتباط با یکدیگر با حرکت یکنواختی در ی خط مستقیم بدون شتاب یا سرعت زاویه های هستند .

جنبش شناسی

۱-۱ سرعت و شتاب در مختصات قطبی

شتاب سرعت جایگاه

۲-۱ سرعت و شتاب در مختصات اصلی

شتاب سرعت جایگاه

۳-۱ فرمول های چرخشی مرجع

۱-۳-۱ رابطه سرعت و شتاب

جسم حرکت می کند و باتوجه به فرمول اصلی می چرخد و به فرمول اصل بر می گردد . یک جهت ثابت بر روی جسم و جهت دیگر وابسته به جسم حرکت می کند وضعیت جابجا شده به به به نامیده میشود . شتاب به هست .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.