فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله درباره پروفیل های طولی وعرضی

مقاله درباره پروفیل های طولی وعرضی

دسته بندیفنی و حرفه ای
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروفیل های طولی وعرضی

پروفیل چیست؟

برای نمایش پستی و بلندی زمین در طول یک امتداد مانند مسیر راه یا مسیر یک کانال و امثالهم بر روی نقشه صفحه قائم فرض بر امتداد مورد نظر مرور می دهد ( به عبارت دیگر بر امتداد مورد نظر برشی فرضی به زمین داده می شود )

اگر تصویر نیمرخ این برش را با مقیاس مشخص بر روی صفحه کاغذ رسم نمایند تصویر مزبور که حاوی پستی و بلندی های موجود می باشد به پروفیل موسوم است .

پروفیل دو نوع است :

۱- پروفیل طولی که منطبق بر امتداد مسیر می باشد.

۲- پروفیل عرضی که بر امتداد مسیر عمود می باشد .

پروفیل طولی و تهیه رسم آن

برای فراهم آوردن پروفیل طولی لازم است تا در صحرا و پس در دفتر کارهایی انجام شود

الف: کار صحرایی که شامل مراحل زیر است

۱ – میخ کوبی

۲- تنظیم جدول میخ کوبی (پیکتاﮊ)

۳- برای رسم راحت پروفیل طولی بر روی کاغذ سعی می شود که به فواصل همواره ضریبی از فاصله انتخاب شده حالت نرمال باشد

۴ – انجام عملیات ترازیابی

ب : کار دفتری

۱- محاسبه جدول ترازیابی و ارتفاع میخ ها و کنترل محاسبات

۲- رسم و انتقال نقاط با توجه به ا رتفاع محاسبه شده آنها و فاصله انها از همدیگر

۳- تعیین ارتفاع پروﮊهئ نقطه اول ( نقطه شروع ممکن است ارتفاع پروﮊه برابر ارتفاع نقطه شروع و نیز بالاتر و یا پایین تر از آن باشد.

۴- انتخاب شیب پروﮊه

۵- رسم خط پروﮊه

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.