فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله تقسیم‌بندی صفحات وب

مقاله تقسیم‌بندی صفحات وب

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل۳۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تقسیم‌بندی صفحات وب

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول: معرفی نامه

۱-۱-معرفیفصل دوم پایان نامه………………… ۲

۱-۲-معرفی فصل سوم پایان نامه………………… ۷

فصل دوم:روش های متفاوت تقسیم بندی صفحات وب

۲-۱-تقسیم بندی صفحات وب بطور مختصر……………. ۹

۲-۱-۱-۱- روش خلاصه سازی تعدیل شده Luhn………… 10

2-1-1-2 – روش تحلیل معنایی نهفته (LSA)………. 12

2-1-1-3- شناسایی مضمون بدنه اصلی توسط تجزیه و تحلیل لایه‌ای…………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱-۴- خلاصه سازی نظارت شده………………… ۱۵

۲-۱-۱-۵- یک دسته بندی کلی از خلاصه سازی……….. ۱۷

۲-۱-۲- آزمایشات……………………………. ۱۸

۲-۱-۲-۱- مجموعه ی داده……………………… ۱۸

۲-۱-۲-۲- دسته کننده ها……………………… ۱۹

۲-۱-۲-۳- مقیاس ارزیابی……………………… ۲۱

۲-۱-۲-۴- نتایج و تحلیل های تجربی…………….. ۲۲

۲-۱-۲-۵ مورد پژوهش…………………………. ۲۹

۲-۱-۳- نتیجه گیری و عملکرد آینده……………. ۳۱

۲-۲- تقسیم بندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها…………………………………………. ۳۲

۲-۲-۱- پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی و استخراج وب ۳۲

۲-۲-۲- الگوریتم Ant- Miner……………………. 36

2-2-3- نتایج محاسباتی………………………. ۳۹

۲-۲-۳-۱- تنظیم بصورت عملی…………………… ۳۹

۲-۲-۳-۲- نتایج تأثیر تکنیک های پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی…………………………………….. ۴۰

۲-۲-۴- بحث و تحقیقات آینده………………….. ۴۳

۲-۳- تقسیم بندی صفحات وب براساس ساختار پوشه‌ای…. ۴۴

۲-۳-۱ الگوریتم های تقسیم بندی صفحات وب……….. ۴۵

۲-۳-۲- روش مبتنی بر ساختار………………….. ۴۷

۲-۳-۳- یک کاربرد خاص……………………….. ۴۷

۲-۳-۳-۱- استخراج مهمترین خصوصیات…………….. ۴۸

۲-۳-۳-۲- عمل دسته بندی……………………… ۵۰

۲-۳-۴ نتایج……………………………….. ۵۱

۲-۳-۵- نتیجه گیری و عملکرد آینده…………….. ۵۳

فصل سوم : جستجوی وب با استفاده از طبقه بندی خودکار

۳-۱- معماری ………………………………. ۵۷

۳-۱-۱- دسته کننده‌ی خودکار ………………….. ۵۷

۳-۱-۲-واسط جستجو…………………………… ۵۸

۳-۲- آزمایش معتبر سازی……………………… ۵۹

۳-۲-۲- برپایی آزمایش ………………………. ۶۰

۳-۲-۲- نتایج تجربی…………………………. ۶۱

۳-۳- فهرست لغات هر دسته…………………….. ۶۴

۳-۳-۱- تشخیص هرزنامۀ¹ وب……………………. ۶۶

۳-۳-۲- تأثیرات تبعیضات……………………… ۶۷

۳-۴- عملکردهای بعدی ۶

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.