فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله ترجمه شده: برآورد ضرايب انتقال جرم در فرآيند استخراج اسانس از پوست پرتقال با استفاده از استخراج به کمک مایکروویو

مقاله ترجمه شده: برآورد ضرايب انتقال جرم در فرآيند استخراج اسانس از پوست پرتقال با استفاده از استخراج به کمک مایکروویو

مقاله ترجمه شده: برآورد ضرايب انتقال جرم در فرآيند استخراج اسانس از پوست پرتقال با استفاده از استخراج به کمک مایکروویو

عنوان انگلیسی: Estimation of mass transfer coefficients of the extraction process of essential oil from orange peel using microwave assisted extraction
عنوان ترجمه فارسی: برآورد ضرايب انتقال جرم در فرآيند استخراج اسانس از پوست پرتقال با استفاده از استخراج به کمک مایکروویو
 
نام ژورنال: Journal of Food Engineering
سال انتشار: 2015
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:8
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20
 
a b s t r a c tMicrowave assisted extraction (MAE) is an emerging technique of extraction that improve yields andreduce process time and energy. The aim of this work was to evaluate the effect of…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.