فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله ترجمه شده با عنوان: به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا

مقاله ترجمه شده با عنوان: به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا

مقاله ترجمه شده با عنوان: به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا

 
عنوان انگلیسی:
Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process
 
عنوان فارسی:
به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا
 
نام ژورنال:Elsevier International Journal of Hydrogen Energy
سال انتشار:2012
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:13
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32
 
چکیده
مقررات زیست محیطی اعمال شده بر سوخت های حمل و نقل، به ویژه مشخصات مربوط به گوگرد و محتوای نیتروژن، به طور کلی ملزومات هیدروژن در صنایع پالایش را افزایش داده است….

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.