فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله با عنوان نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند به زبان فارسی به صورت Word و در 19 صفحه

مقاله با عنوان نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند به زبان فارسی به صورت Word و در 19 صفحه

مقاله با عنوان نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند به زبان فارسی به صورت Word و در 19 صفحه

هدف پژوهش حاضر بررسی نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات مستطیلی مواد هدفمند با شرایط مرزی تکیه گاهی ساده، که در معرض بارگذاری متناوب دو محوری در صفحه قرار دارند، است. نظریه تغییر شکل برشی مرتبه اول برای فرمول بندی نظری صفحات FGM بکار رفت. فرض بر این است که ویژگی های صفحات ساخته شده از مواد هدفمند در جهت ضخامت بر اساس قانون توزیع توان بر اساس کسر حجمی اجزای سازنده، تغییر می کند. اصل هامیلتون برای تبدیل معادلات حاکم به سیستم خطی معادلات…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.