فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله بازتابش نور و آینه ها

مقاله بازتابش نور و آینه ها

مقاله بازتابش نور و آینه ها 1
بازتابش نور و آینه ها نوع فایل: pdf تعداد صفحه: 40 سرفصل مطالب: 1ـ نور چیست  2ـ سایه چیست  3ـ سایه حاصل از چشمه نقطه ای نور  4ـ سایه حاصل از چشمه گسترده نور  5ـ بازتابش نور  6ـ قوانین بازتابش نور 7ـ تصویر در آینه تخت  8ـ ویژگی تصویر در آینه تخت  9ـ نکاتی درباره تصویر در آینه تخت  10ـ آینه های کروی  11ـ اصطلاحات مربوط به آینه های کروی 12ـ رسم پرتو ها در آینه مقعر  13ـ تصویر در آینه های مقعر  14ـ تصویر در آینه محدب  15ـ فرمول آینه ها  16ـ فاصله جسم و تصویر در آینه های کروی 17ـسوالات تکمیلی باز تابش نور و آینه ها + پاسخنامه   قسمتی از مطالب: تصویر ساعت در آینه: اگر در آینه تخت به ساعت عقربه ای نگاه کنیم عقربه ها در آینه نسبت به محوری که از 12 و 6 می گذرد قرینه می شوند. به این ترتیب مجموع زمان هایی که از نگاه مستقیم به ساعت می بینیم و از نگاه در آینه مشاهده می کنیم 12 می شود. h’h’:m’m’ + hh:mm = 11:60  حروف با پریم زمان مشاهده شده در آینه و بدون پریم زمانی است که از نگاه …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.