فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله اعلام حریق

مقاله اعلام حریق

دسته بندیعمران
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۱۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

اعلام حریق

ضوابط طراحی و نصب سیستم*های کشف و اعلام حریق

سیستم کشف و اعلام حریق
۱-. سیستم کشف و اعلام حریق خودکار
تعریف: به طور کلی منظور از طراحی، ساخت و نصب این سیستم*ها، کشف و اعلام حریق به طورخودکار برای آشکارسازی آتش*سوزی در مراحل اولیه وقوع آن است تا با کشف به موقع آتش بتوان:
افراد را از وقوع خطر آگاه کردp
برای فرارp افراد و نجات کسانی که در معرض خطر قرار دارند اقدام کرد.
اقدامات اطفائی بهp موقع و درخواست کمک از سازمانهای آتش*نشانی انجام داد.
سیستم*های اطفاییp خودکار را فعال نمود و در نهایت باعث کاهش خسارات احتمالی و تلفات جانی شد.

۲-. انواع سیستم*های کشف و اعلام حریق خودکار دستی
۱-۲- سیستم*های اعلام حریق موضعی
این نوع سیستم*ها به طور کلی تحت عنوان “کاشف و اعلام حریق موضعی یا خانگی” نامیده می*شود که معمولاً نسبت به دود حساس بوده و دارای یک آژیر کوچک در داخل کاشف است و از باتری یا برق شهر تغذیه می*کند و در ساختمانهای یک طبقه می*تواند مورد استفاده قرار گیرد مشروط به این که به طور صحیح نصب و به موقع سرویس شوند.
کاشف*های حریق موضعی را نباید در ساختمانهای بیش از یک طبقه مسکونی و یا در یک فضا (دوبلکس) به کار گرفت.
۲-۲- سیستم*های کشف و اعلام حریق خودکار متعارف (معمولی)
این سیستم*ها از یک مرکز کنترل*کننده و نشان*دهنده، شستی*ها، کاشف*ها و وسایل هشداردهنده حریق تشکیل شده*اند. مرکز کنترل این سیستم از برق شهر تغذیه می*کند و به برق باتری هم مجهز است.
دستگاههای متعارف معمولاً از ۱ تا ۴۸ مدار ساخته می*شوند و هر مدار به وسیله دو رشته سیم که بروی آنها تعدادی کاشف و شستی اعلام حریق نصب می*شود یک منطقه (زون) را پوشش می*دهند.
هنگامی که شرایط خاص حریق بوجود آید هر یک از کاشف*ها و یا شستی*های اعلام حریق مداری را که بر روی آن نصب شده*اند، براساس تغییرات الکتریکی فعال می*کند و دستگاه به طور خودکار وسایل هشداردهنده حریق را به صدا در می*آورد.
۳-۲- سیستم*های کشف و اعلام حریق خودکار با قابلیت آدرس*دهی
این سیستم*ها از یک مرکز کنترل*کننده و صفحه نشان*دهنده، شستی*ها،کاشف*ها و وسایل هشداردهنده حریق تشکیل شده*اند.
مرکز کنترل این سیستم از برق شهر تغذیه می*کند و به برق باتری نیز مجهز می*باشد.
این دستگاهها معمولاً از ۱ تا ۸ مدار ساخته می*شوند. در این سیستم مدارها به صورت حلقوی هستند، یعنی دو رشته سیم از خروجی هر مدار خارج و پس از نصب کاشف*ها و شستی*ها بروی آن مجدداً وارد ورودی*های مدار در دستگاه مرکزی می*شوند و تشکیل یک حلقه (لوپ) را می*دهند.
این سیستم قادر به تشخیص علائم ارسال شده از هر یک از کاشف*های حریق و یا شستی*های اعلام حریق با قابلیت مشخص کردن محل دقیق کاشف*ها و یا شستی*هایی که علائم حریق را ارسال کرده*اند، است. امتیاز این سیستم نسبت به سیستم متعارف یا معمولی در دقت تشخیص علائم کاذب و نشان دادن مکان دقیق کاشف یا شستی اعلام حریق فعال*شده در صفحه نمایش دستگاه مرکزی است.
سیستم خودکار آدرس*ده خود به سه نوع به شرح زیر تقسیم می*شود:
الف) سیستم اعلام حریق خودکار غیرآنالوگ؛ در این سیستم کاشف*های حریق چندمرحله*ای از نوع آدرس*ده، یکی از حالات زیر را به مرکز کنترل اعلام می*کند (تصمیم*گیرنده اصلی کاشف است):

(تصمیم*گیرنده اصلی کاشف است):
حالت عادی یا طبیعیp
حالت اعلام حریقp
p حالت غیرعادی یا غیرطبیعی (اِشکال)
ب) سیستم اعلام حریق خودکار آنالوگ؛ در این سیستم کاشف*های حریق از نوع آنالوگ هستند یعنی این کاشف*ها تمام تغییرات فیزیکی شرایط محیطی خود را به مرکز کنترل ارسال می*کنند (تصمیم*گیری در مورد اعلام حریق به عهده مرکز کنترل است.) و مرکز کنترل علائم دریافت*شده از مرز یک حریق واقعی عبور کند، سیستم به طور خودکار اعلام حریق می*کند. سیستم آنالوگ ممکن است علائم کاذب شبیه به سیستم غیرآنالوگ داشته*باشد.
ج) سیستم اعلام حریق خودکار آنالوگ پیشرفته؛ در این سیستم کاشف*های حریق از نوع آنالوگ است اما دستگاه مرکز کنترل از نوع آنالوگ پیشرفته است و به همین لحاظ علائم دریافتی از کاشف*ها توسط مرکز پردازش اطلاعات مربوط به کنترل با اطلاعات از پیش ذخیره*شده در دستگاه مرکزی مقایسه شده*است که در صورت مطابقت با وضعیت حریق، اعلام حریق می*کند.
امکانات و امتیازات این سیستم در کارآیی و قابلیت مراکز کنترل آنها است که به صورت خودکار قادر به مطابقت دادن عملکرد سیستم با تغییرات ایجاد

شده در ساختمان در تمام مدت شبانه روز است.
۴-۲- سیستم کشف و اعلام حریق دستی
این سیستم*ها از یک مرکز کنترل و صفحه نشان*دهنده، شستی*ها و وسایل هشداردهنده حریق تشکیل شده*اند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.