فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به آنان (مداخلات بین فردی)

مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به آنان (مداخلات بین فردی)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
حجم فایل۸۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

اهداف :
۱٫ شناخت اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری درباره برنامه های سازمان
۲٫ شناخت اهمیت استفاده از اموزش کارگاهی در برنامه های بالندگی سازمان
۳٫ اشنائی با پویائی همراه ارتباطات بین فردی
(سبک بین فردی )
۴٫ اشنائی با برنامه ریزی مسیر زندگی شغلی
۵٫اشنائی و شناخت مدیریت تنش و خستگی شغلی

مقدمه:
یکی از مهمترین عوامل در تغیرات وسیع سازمانی فرد است.
در این خصوص برتری از ان سازمانهای است که حاضر به خطر کردن هستند و تصمیم گیری را به پایین ترین سطح سازمانی ممکن ارجاع میدهند. این الگوی جدید بر مبنای قدرت بخشیدن به فرد بنا گشته است. سازمانها به گونه ای طراحی شده اندکه از انرژی و توانائی افراد برای انجام کار و تحقق اهداف خود استفاده کنند.موفقیت سازمان های اینده بستگی به چگونگی تلفیق نیازهای فردی اعضا با اهداف و دیدگاه های سازمان دارد.
در این فصل شیوه های مختلف رفتاری میان کارکنان یک سازمان را که موجب افزایش توانمندی و مشارکت انها میشود مورد بررسی قرار خواهیم داد .متون مورد بحث و بررسی عبارتند از: اموزش کارگاهی الگوی پنجره جو-هری . تحلیل مراوده ای . برنامه ریزی زندگی شغلی و کنترل تنشها و خستگی .

مشارکت چیست؟
مدیران مشارکت جو با کارکنان خود شورمی کنند و انان را از دشواری ها اگاه میسازند ودر تصمیم گیری ها شریک میکنند تا همگی به صورت یک گروه به کار بپردازند. مدیران مردمانی خود کامه نیستند و در همان حال نیز مرمی نیستند که لگام را رها کنند و مسئولیت های مدیریت را از یاد ببرند. مدیران مشارکت جومسئولیت نهای را برای واحدی که به سرپرستی ان گمارده شده اند بر دوش دارند ولی اموخته اند که در کارگردانی عملیات با کسانی که به راستی کار به انجام میرسانند مشارکت کنند. پی امد این رویه ان است که کارکنان به احساس در گیر بودن در در هدفهای گروهی دست مییابند.

بر این پایه میتوان گفت که : مشارکت یک درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که انان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند .

اموزش کارگاهی :
منشاء برنامه های اموزش کارگاهی کار اولیه کرت لوین در مورد پویائی گروهی است تحقیقات انجام شده در بخش پویائی گروهی دانشگاه کیوشوی ژاپن با کار لوین مقایسه و مشخص شد که ایده ها در انچه که محققان ان را تئوری حفظ عملکرد نامی ده اند مشترک است. این ایده در نیمه دهه ۷۰ به سرعت فراگیر شد . اخیرا مشاوران بالندگی سازمان بیش از انکه از اموزش کارگاهی به مشابه یک فن اموزشی استفاده کنند ان را به طور غیر مستقیم در دیگر فنون اموزش بالندگی سازمانی مانند شبکه مدیریت تشکیل گروههای کاری به کارمیگیرند.

فایل پاورپوینت ۳۷ اسلاید

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.