فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مدیریت حافظه درس سیستم عامل

مدیریت حافظه درس سیستم عامل

سيستم عامل چيست ؟
سيستم عامل چيزي جزيك برنامه طولاني نيست ،ليكن اندازه و ميزان پيچيدگي آن بستگي به يك سري عوامل دارد،كه مهمترين آنهاعبارتنداز:خصوصيات كامپيوتر، ا مكاناتي كه اين كامپيوتر بايستي عرضه كندو مواردكاربرد اين كامپيوتر.
سيستم عامل معمولآاولين برنامه است كه درحافظه كامپيوتر، پس ازبارگيري، برخي قسمتهاي سيستم عامل بطوردا ئم، مادا ميكه كامپيوتر مشغول كار است درحافظه باقي مي مانند. قسمتهاي ديگرسيستم عامل ، باتوجه به كاربرد…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.