فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

متولدین هر ماه چه بیماری روانی ای دارند؟!

متولدین هر ماه چه بیماری روانی ای دارند؟!

فرمت فایل وردتعداد صفحه 3 «یک روز روان‌شناسان به سیم آخر زدند و حس کردند دیگر چیزی برای باختن ندارند؛ لذا به این نتیجه رسیدند که متولدین هر ماه دارای حداقل یک بیماری روانی هستند. بله متاسفانه با همین صراحت و وقاحت…» افسانه جهرمیان با همین مقدمه طنزی در «بی قانون» منتشر کرد…. مغرور و قوی و عجول، با وجود احساس فناناپذیری، اتفاقا بدجوری به فنا می‌روند و دچار جنون ادواری می‌شوند. به این صورت که در 24 ساعت، 18 ساعتش را مشغول جنون هستند وفقط 6 ساعت بیکار هستند که آن هم زمان خواب‌شان است و… …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.