فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

متن نمایشنامه و تئاتر (قصه باغ نماز) ویژه مقطع ابتدایی و پیش دبستانی

متن نمایشنامه و تئاتر (قصه باغ نماز) ویژه مقطع ابتدایی و پیش دبستانی

متن نمایشنامه و تئاتر (قصه باغ نماز) ویژه مقطع ابتدایی و پیش دبستانی 1
متن نمایشنامه قصه باغ نماز  ویژه تئاترهای مقطع ابتدایی و کودکان پیش دبستانی       4صفحه    فایل pdf در یک باغ زیبا و قشنگ یک درخت بزرگ قدیمی و چند گل زیبا در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می کنند اسم این درخت درخت نماز است و همه گلها او را دوست دارند و او را امین خود می دانند و در مشکلات از او کمک می خواهند و از اینکه با درخت نماز دوست هستند خیلی خوشحالند تا اینکه یک روز صبح …. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.