فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات و زنجیره تامین

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات و زنجیره تامین

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

ادبیات و پیشینه پژوهش… ۱۰

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- کیفیت خدمات.. ۱۰

۲-۲-۱- تعریف کیفیت.. ۱۰

۲-۲-۲- تعریف خدمت.. ۱۳

۲-۲-۳- کیفیت خدمات.. ۱۶

۲-۲-۴- مدل شکاف کیفیت خدمات.. ۱۷

۲-۲-۵- شکاف­های کیفیت خدمات.. ۱۹

۲-۲-۶- مدل­های سنجش کیفیت خدمات.. ۲۲

۲-۲-۶-۱- مدل سروپروف.. ۲۲

۲-۲-۶-۲- روش تجزیه و تحلیل اهمیت- عملکرد. ۲۳

۲-۲-۶-۳- مدل ادراکات- انتظارات- اهمیت.. ۲۳

۲-۲-۶-۴- مدل سروکوال. ۲۴

۲-۳- زنجیره تأمین.. ۲۵

۲-۳-۱- تعریف زنجیره تأمین.. ۲۶

۲-۳-۲- مدیریت زنجیره تأمین.. ۲۸

۲-۳-۲-۱- تاریخچه پیدایش مدیریت زنجیره تأمین.. ۲۸

۲-۳-۲-۲- مفهوم مدیریت زنجیره تأمین.. ۲۹

۲-۳-۲-۳- مؤلفه­ های مدیریت زنجیره تأمین.. ۳۰

۲-۳-۲-۴- عناصر مدیریت زنجیره تأمین.. ۳۳

۲-۳- کیفیت خدمات در زنجیره تأمین.. ۳۵

۲-۴- پیشینه تجربی.. ۳۶

۲-۴-۱- پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین خارج از ایران. ۳۶

۲-۴-۲- پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین در ایران. ۴۰

۲-۵- متغیرهای اولیه کیفیت خدمات در زنجیره تأمین.. ۴۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.