فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات بانکداری آنلاین و رضایتمندی مشتری

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات بانکداری آنلاین و رضایتمندی مشتری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ بخش اول: رضایت مشتری.. ۱۲

۲-۱-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۱ بخش اول: رضایت مشتری.. ۱۳

۲-۱-۲ تعریف مشتری.. ۱۳

۲-۱-۳ اهمیت مشتری.. ۱۳

۲-۱-۴ رضایت مشتری.. ۱۴

۲-۱-۵ وفاداری رضایت مشتری.. ۱۶

۲-۱-۶ فرایند جلب رضایت مشتری.. ۱۶

۲-۱-۷ سازمان و مشتری.. ۱۷

۲-۱-۸ عوامل مؤثر بر افزایش رضایت مشتریان. ۱۷

۲-۱-۹ رضایت مشتری و نظریه‌های مربوط به آن. ۱۸

۲-۱-۱۰ مدل‌های اصلی اندازه‌گیری رضایت مشتریان. ۱۹

۲-۱-۱۰-۱ اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری (CSm) 19

2-1-10-2 اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان فورنل (ECSI ACSI) 19

2-1-10-3 مدل درختی.. ۲۰

۲-۱-۱۰-۴ مدل کانو. ۲۰

۲-۱-۱۰-۵ مدل اندازه‌گیری رضایت مشتری در امریکا ۲۱

۲-۱-۱۰-۶ مدل اندازه‌گیری رضایت مشتری در اروپا ۲۲

۲-۱-۱۰-۷ مدل شاخص‌های رضایت مشتری.. ۲۳

۲-۱-۱۰-۸ مدل ای. سی. اس. آی.. ۲۴

۲-۱-۱۰-۹ مدل سروکوال. ۲۴

۲-۱-۱۱ دلایل مطالعه و سنجش رضایت مشتری.. ۲۵

۲-۱-۱۲ نیازها و خواسته‌های اصلی مشتریان بانک… ۲۶

۲-۱-۱۳ پیامد و اثرات افزایش رضایت مشتری.. ۲۷

۲-۱-۱۴ اهمیت ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات بانکی.. ۲۷

۲-۱-۱۵-۱ شکلهای ابراز نارضایتی مشتریان نسبت به خدمات بانک و پیامدهای احتمالی.. ۲۸

۲-۱-۱۶ برنامه ارائه خدمات مطلوب مشتریان. ۲۹

۲-۲ بخش دوم : کیفیت خدمات… ۲۹

۲-۲-۱کیفیت خدمات آنلاین.. ۲۹

۲-۲-۲ کیفیت خدمات و بانکداری آنلاین.. ۳۰

۲-۲-۳ ویژگی‌های کیفیت خدمات در بانکداری آنلاین.. ۳۲

۲-۲-۴ تاریخچه کیفیت خدمات سیستمهای آنلاین.. ۳۳

۲-۲-۵ متغیر تعدیل‌گر: شهرت و برند بانکها ۳۷

۲-۲-۶ بانکداری آنلاین.. ۳۹

۲-۲-۶ انواع خدمات بانکداری آنلاین.. ۴۰

۲-۲-۶-۱ شبکه‌های مدیریت یافته. ۴۰

۲-۲-۶-۲ اینترنت با رایانه‌های شخصی.. ۴۰

۲-۲-۶-۳ بانکداری تلفنی.. ۴۰

۲-۲-۶-۴ ماشین‌های خودپرداز. ۴۱

۲-۲-۶-۵ بانکداری موبایلی.. ۴۱

۲-۲-۶-۶ بانکداری دفتری.. ۴۱

۲-۲-۶-۷ خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون. ۴۱

۲-۲-۶-۸ صفحات وب… ۴۲

۲-۲-۶-۹ بانکداری خانگی.. ۴۲

۲-۲-۷ مزایای بانکداری آنلاین.. ۴۲

۲-۲-۸ عملیات بانکداری آنلاین در سیستم بانکی کشور. ۴۴

۲-۲-۹ اجزای بانکداری آنلاین در ایران. ۴۵

۲-۲-۹-۱ انواع کارتها ۴۵

۲-۲-۹-۲ شبکه شتاب… ۴۵

۲-۲-۹-۳ سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی.. ۴۵

۲-۲-۹-۴ شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی.. ۴۵

۲-۲-۹-۵ شبکه مرکزی سوئیفت… ۴۵

۲-۲-۱۰ بانکداری آنلاین.. ۴۶

۲-۲-۱۱ انواع بانکداری.. ۴۷

۲-۲-۱۱-۱ اطلاعات… ۴۷

۲-۲-۱۱-۲ ارتباطات… ۴۷

۲-۲-۱۱-۳ معامله. ۴۷

۲-۲-۱۲ رشد بانکداری آنلاین.. ۴۸

۲-۲-۱۳ فرصت‌ها برای بانکداری آنلاین.. ۴۹

۲-۳-۵ مدل تحقیق.. ۴۹

۲-۳ پیشینه تحقیق.. ۵۱

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.