فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه کانال های توزیع و تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری و پیشینه کانال های توزیع و تحلیل پوششی داده ها

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مبانی نظری و پژوهشی ۱۲

۲-۱-۱ تعریف توزیع و کانالهای توزیع ۱۳

۲-۱-۲ اهمیت و کارکردهای کانالهای توزیع ۱۵

۲-۱-۳ الزامات و نیازمندیهای کانالهای توزیع ۱۶

۲-۱-۴ انواع کانالهای توزیع ۲۰

۲-۱-۵ ساختار کانال توزیع محصولات مصرفی ۲۱

۲-۱-۶ ساختار کانال توزیع محصولات صنعتی ۲۳

۲-۱-۷ طراحی کانال توزیع ۲۴

۲-۱-۸ مراحل طراحی کانالهای توزیع ۲۵

۲-۱-۹ سازمان کانال توزیع ۲۷

۲-۱-۱۰ شبکه توزیع عمده فروشی ۲۹

۲-۱-۱۱ توزیع کالا از طریق شبکه شرکت‌های پخش ۳۰

۲-۱-۱۲ شبکه های توزیع مستقل ۳۲

۲-۱-۱۳ جریانهای شبکه توزیع ۳۴

۲-۱-۱۴ انتخاب کانال توزیع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ۳۶

۲-۱-۱۵ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ۳۷

۲-۱-۱۶ تعریف تحلیل پوششی داده ها ۳۸

۲-۱-۱۷ مدل های تحلیل پوششی داده ها ۳۹

۲-۱-۱۸ تحلیل پوششی داده ها و محاسبه کارایی ۴۱

۲-۱-۱۹ نتایج حاصل از به کارگیری ارزیابی به روش تحلیل پوششی داده ها ۴۴

۲-۱-۲۰ ارکان تصمیم گیری انتخاب کانال توزیع در تحلیل پوششی داده ها ۴۵

۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده ۴۶

۲-۲-۱ مطالعات انجام شده داخلی ۴۶

۲-۲-۲ مطالعات انجام شده خارجی ۵۲

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.