فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و عملکرد شغلی

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و عملکرد شغلی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول: هوش هیجانی.. .۱۲

۲- ۱- ۱- مقدمه. .۱۳

۲- ۱- ۲- تاریخچه هوش هیجانی.. .۱۴

۲- ۱- ۳- تعریف هوش هیجانی.. .۱۶

۲- ۱- ۳- ۱- تعریف هیجان. .۱۶

۲- ۱- ۳- ۲- تعریف هوش… .۱۷

۲- ۱- ۴- ضریب هوشی.. .۱۷

۲- ۱- ۵- تعریف روانشناختی هوش هیجانی.. ۱۷

۲- ۱- ۶- تحلیل مولفه های هوش هیجانی.. .۱۸

۲- ۱- ۷- عوامل مؤثر در هوش هیجانی.. .۱۸

۲- ۱- ۸- هوش هیجانی در حوزه های مختلف: .۲۰

۲- ۱- ۹- هوش عاطفی همان هوش هیجانی.. .۲۲

بخش دوم: عملکرد. .۲۴

۲- ۲- ۱- مقدمه. .۲۵

۲- ۲- ۲- تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی.. .۲۵

۲- ۲- ۳- تاریخچه و پیشینه عملکرد در مدیریت.. .۲۷

۲- ۲- ۴- عملکرد شغلی.. .۲۸

۲- ۲- ۵- سابقه ارزیابی عملکرد. .۳۰

۲- ۲- ۶- تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد. .۳۰

۲- ۲- ۷- جایگاه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد. .۳۲

۲- ۲- ۸- شاخص های عملکرد. .۳۳

۲- ۲- ۹- فرایند ارزیابی عملکرد. .۳۴

۲- ۲- ۱۰- سنجش عملکرد. .۳۶

۲- ۲- ۱۱- دیدگاههای عملکرد شغلی.. ۳۶

۲- ۲- ۱۱- ۱- توانایی و عملکرد. ۳۷

۲- ۲- ۱۱- ۲- انگیزش و عملکرد. .۳۷

۲- ۲- ۱۱- ۳- ویژگی شخصی و عملکرد. .۳۸

۲- ۲- ۱۲- پنج ویژگی عمده و عملکرد. .۳۸

۲- ۲- ۱۳- رویکردهای نوین و سنتی در عملکرد. .۳۹

۲- ۲- ۱۴- تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین عملکرد. .۴۱

۲- ۲- ۱۵- انواع دسته بندی ارزیابی عملکرد. .۴۲

۲- ۲- ۱۶- فرآیند ارزیابی عملکرد. ۴۴

۲- ۲- ۱۷- اهداف و کاربردهای ارزشیابی عملکرد. .۴۶

بخش سوم : رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد. ۴۸

۲- ۳- ۱- مقدمه. .۴۹

۲- ۳- ۲- بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی.. .۴۹

۲- ۳- ۳- تأثیر فناوری‌های در حال ظهور بر توانمندسازی.. .۵۱

۲- ۳- ۴- هوش هیجانی و ارتباط آن با رفتارهای روزمره .۵۲

۲- ۳- ۵- رابطه هوش هیجانی با عملکرد شغلی.. .۵۵

۲- ۳- ۶- بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و عملکرد. .۶۰

۲- ۳- ۷- تاثیرهوش هیجانی در مدیریت و رهبری.. .۶۳

۲- ۴- پیشینه تحقیق.. .۶۵

۲- ۴- ۱- مطالعات خارجی.. .۶۵

۲- ۴- ۲- مطالعات داخلی.. .۶۶

۲- ۵- نتیجه گیری.. ۶۸

بخشی از منابع فارسی :

کتب :

هوش هیجانی، (۱۳۸۹)، دکتر تراویس برادبری، ترجمه مهدی نقوی، نشر ساوالان، تهران.

روابط متقابل خانواده و تیزهوشی، (۱۳۸۹)، ناصرالدین شجری. بررسی مطالعات. . مجله استعدادهای درخشان سال اول.

تیزهوشی پنهان،(۱۳۸۸)، مجله استعدادهای درخشان. فاطمه اکبری سال چهارم، ش. ۳٫

درس‌های درست اندیشیدن، (۱۳۸۹)، ملک‌دخت نیاز ، نشر آمه.

مبانی شناخت انسان،(۱۳۸۷) کوشا کریمی ، چاپ وارش ، ویرایش اول.

هوش هیجانی در تصمیم گیری مدیران،(۱۳۹۰)، عباس توسکی، انتشارات سحر.

مرادی ، مهدی (۱۳۹۱). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان(مبانی نظری، شیوه‌های آموزش و ابزارهای سنجش)، تهران: انتشارات یسطرون.

هوش هیجانی،( ۱۳۸۸)، دکتر الیاس شیروانی ، ویراستار: دکتر حمزه گنجی، نشر ساوالان، تهران.

هوش هیجانی در مدیریت،(۱۳۸۷)، نویسنده: محمد علاقبند ، ، انتشارات رشد.

هوش هیجانی،(۱۳۸۹)، نسرین رضایی ، انتشارات فر دانش.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.