فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۰۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- بخش اول: هوش هیجانی.. ۱۲

۲-۲-۱- انواع هوش…. ۱۳

۲-۲-۲- هوش چندگانه چیست؟. ۱۳

۲-۲-۳- تعریف هوش هیجانی.. ۲۰

۲-۲-۴- تاریخچه ظهور و پیدایش هوش هیجانی.. ۲۱

۲-۲-۵- هوش هیجانی و بهره ی هوشی.. ۲۵

۲-۲-۶- مقایسه هوش هیجانی و عقلی.. ۲۶

۲-۲-۷- دیدگاههای مختلف مربوط به هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن.. ۲۷

۲-۳- بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۰

۲-۳-۱- تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۲

۲-۳-۲- انواع رفتار شهروندی.. ۴۴

۲-۳-۳- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۶

۲-۴- پیشینه تحقیق.. ۴۸

۲-۵- نگاهی اجمالی به مدل تحقیق.. ۵۲

بخشی از منابع

اسلامی حسن و ابوالقاسم سیار (۱۳۸۶). رفتار شهروندی‌ سازمانی، تدبیر، ص ۱۸۷٫

آذر، عادل و مومنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷٫

بابایی، محمدعلی؛ مومنی، نونا.(۱۳۸۴). تاثیر هوش هیجانی براثربخشی مدیران. نشریه: مدیریت تدبیر. شماره ۱۶۶ : ۳۶-۳۹

بازرگان، عباس ؛ زهره، سرمد ؛ حجازی ، الهه .(۱۳۸۸). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران : انتشارات آگاه.

بونیفس، دیوید . (۱۳۷۹) . طرح آزمایشها و روش های آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری، ترجمه هوشنگ طالبی، محمد حسین علامت ساز و آیت الله موسوی، انتشارات دانشگاه اصفهان و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت) ، اصفهان- تهران.

بهاری فر ، علی ؛ جواهری کامل ، مهدی.(۱۳۸۹).بررسی پیامد های ارزش های اخلاقی سازمان با مطالعه عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. شماره ۲۸ .

دهشیری ، غلامرضا. (۱۳۸۲). بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه. مجله تازه ها و پژوهش های مشاور. ۳ (۱۲) :۵۳-۶۴٫

رامین مهر ، حمید؛ طبرسا ، غلامعلی. (۱۳۸۹). ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. مجله چشم انداز مدیریت دولتی. شماره ۳ : ۱۱۷-۱۰۳٫

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.