فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۲

۲-۱-بخش اول: مدیریت منابع انسانی.. ۱۴

۲-۱-۱- تعریف و مفهوم مدیریت منابع انسانی.. ۱۵

۲-۱-۲ – ظهور مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. ۱۶

۲-۱-۳ -اهداف مدیریت منابع انسانی ۱۸

۲-۱-۳-۱ -اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سازمان ۱۹

۲-۱-۳-۲-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سهامداران و سرمایه گذاران ۱۹

۲-۱-۳-۳-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با مشتریان ۲۰

۲-۱-۳-۴-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان ۲۰

۲-۱-۴ -ارتباط مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی ۲۰

۲-۱-۵ – مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۲۱

۲-۲- بخش دوم : حسابداری منابع انسانی.. ۳۳

۲-۲-۱ تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. ۳۳

۲-۲-۲- مفهوم حسابداری منابع انسانی.. ۳۹

۲-۲-۳- حسابداری منابع انسانی و هزینه‌های نیروی انسانی.. ۴۲

۲-۲-۳-۱- هزینه‌های اولیه ۴۲

۲-۲-۳-۲ -هزینه‌های جایگزینی.. ۴۳

۲-۲-۴- اهداف حسابداری منابع انسانی ۴۵

۲-۲-۵ – ویژگی‌های حسابداری منابع انسانی ۴۷

۲-۲-۶ – نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها ۴۸

۲-۲-۷ – مدل‌های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی ۵۱

۲-۲-۸-کاربردهای حسابداری منابع انسانی.. ۵۶

۲-۲-۸-۱ -کاربرد حسابداری منابع انسانی در فرایند مدیریت منابع انسانی.. ۵۶

۲-۲-۹ – دلایل توسعه حسابداری منابع انسانی ۶۶

۲-۲-۹-۱ – سطح کلان. ۶۶

۲-۲-۹-۲ – سطح خرد. ۶۶

۲-۲-۱۰- مزایای حسابداری منابع انسانی.. ۶۷

۲-۲-۱۱- نظریات محققان در زمینه حسابداری منابع انسانی ۷۱

۲-۲-۱۲- نیروی انسانی به عنوان دارایی ۷۴

۲-۲-۱۳- ساختار اقتصادی ایران. ۷۷

۲-۲-۱۴ – موانع استقرار حسابداری منابع انسانی.. ۷۹

۲-۳- بخش سوم: پیشینه تحقیق. ۸۲

۲-۳-۱ – تحقیقات داخلی.. ۸۲

۲-۳-۲- تحقیقات خارج از ایران. ۸۳

بخشی از منابع و مآخذ :

الف) منابع فارسی

۱- ابطحی، سید حسن، ۱۳۷۵، مدیریت منابع انسانی، انتشارات پیام نور.

۲- اریک، جی فلامهولتز، ۱۳۷۹، حسابداری منابع انسانی، ترجمه ی زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی.

۳- اریک، جی فلامهولتز، ۱۳۷۹، حسابداری منابع انسانی، ترجمه ی زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی.

۴- اعتمادی، حسین، شهریاری، محمد رحیم، ۱۳۷۵، بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ایران، فصل نامه ی پژوهشی در بررسی های مالی، سال چهارم، شماره ۱۶و ۱۷٫

۵- اوسکاران،اوما، صایبی،محمد، شیرازی، ۱۳۸۴،روش های تحقیق در مدیریت، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی،چاپ سوم،تهران.

۶- بختیاری، پرویز، ۱۳۷۶، حسابداری منابع انسانی ابزاری جهت افزایش اثر بخشی مدیریت، مجله حسابدار، ماهنامه ی انجمن حسابداران ایران، شماره ۲۲٫

۷- بشیرالبرداویل، سحر، ۲۰۱۲، بررسی کاربردحسابداری منابع انسانی درسازمانهای بزرگ نیمه دولتی درنوار غزه.

۸- بلکویی، احمد،۱۳۷۲، تئوری حسابداری اجتماعی، تهران: ترمه .

۹- پارکر و دیگران، ۱۳۷۳، حسابداری و منابع انسانی ،مترجم : ناصر میر سپاسی ،تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی .

۱۰- جوادین، سید رضا، ۱۳۸۴، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.

۱۱- حاجی کریمی، عباسعلی، رنگریز، حسن، ۱۳۷۹، مدیریت منابع انسانی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.

۱۲- حسابداری منابع انسانی۱۳۸۶، نیاز امروز، روزنامه تهران امروز ،شماره ۱۴۲٫ ۸ .

۱۳- حسن قربان، زهرا، ۱۳۷۸، حسابداری مالی برای سیاست های منابع انسانی، مجله حسابدار، ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران، شماره ۱۳۴٫

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.