فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه مشوق های صادراتی دولت و عملکرد صادراتی شرکت ها

مبانی نظری و پیشینه مشوق های صادراتی دولت و عملکرد صادراتی شرکت ها

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱) مقدمه………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲) صادرات و اهمیت آن……………………………………………. ۱۵

۲-۳) تجزیه و تحلیل روند تجارت خارجی ایران…………………. ۲۱

۲-۴) موانع، مشکلات و محدودیت های صادراتی……………………….. ۲۲

۲-۵) ارائه چارچوبی جامع برای توسعه صادرات ………………. ۲۶

۲-۶) عملکرد صادراتی…………………………………………….. ۲۸

۲-۷) ابعاد عملکرد صادراتی و معیارهای اندازه گیری آن……………….. ۳۰

۲-۸) مشوق ها و محرک های صادراتی…………………………….. ۳۶

۲-۹) عملکرد صادراتی و مشوق های صادراتی…………………… ۳۹

۲-۹-۱) اهداف مالی……………………………………………. ۳۹

۲-۹-۲) هدف ارتباط با سهامداران…………………………………. ۴۰

۲-۹-۳) اهداف استراتژیک………………………………………….. ۴۱

۲-۹-۴) اهداف یادگیری سازمانی……………………………………. ۴۱

۲-۱۰) ابزارها و مشوق های صادراتی دولت………………………….. ۴۲

۲-۱۰-۱) دانش ذهنی…………………………………………… ۴۲

۲-۱۰-۲) دانش عملی……………………………………………….. ۴۳

۲-۱۱)مدل مفهومی تحقیق……………………………………………….. ۴۴

۲-۱۲) تحقیقات مرتبط………………………………………………. ۴۸

۲-۱۲-۱) تحقیقات داخلی……………………………………………… ۴۸

۲-۱۲-۲) تحقیقات خارجی……………………………………………… ۴۹

۲-۱۳)نتیجه گیری…………………………………………………… ۵۱

بخشی از منابع:

  • اوما، سکاران، ۱۳۸۰، روش های تحقیق در مدیریت، صائبی، محمد و شیرازی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی

ü اسلاموییان. کریم، خدادای. عباس، ۱۳۸۳، تاثیر تنوع سازی صادرات از کالاهای اولیه و کشاورزی به محصولات صنعتی بر روند بلند مدت رابطه مبادله در ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۲، صص ۱۸۳ – 224.

ü بی ریا، سهیلا؛ جبل عاملی، فرخنده، ۱۳۸۵، عوامل موثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غیر نفتی (۱۳۷۰-۱۳۸۰)، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهارم، شماره ۵۴، ۱۰۱ -۸۵٫

ü حسینی. احمد، قاضی زاده. مصطفی، اسفنجانی. حسین، ۱۳۸۷، بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ ، ماهنامه دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره ۳۲، صص ۱۲۴-۱۴۱٫

  • حافظ نیا، محمدرضا، ۱۳۸۸، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ شانزدهم.

ü خلیلیان، صادق؛ فرهادی، علی، ۱۳۸۱، بررسی عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره ۳۹، ص ۸۴- ۷۱٫

ü دیلمی، احترام؛ محمدی، حمید؛ برجیان، امیر، بررسی روند و عوامل موثر بر صادرات گیاهان دارویی شیرین بیان و زیره، مجله دانش نوین کشاورزی- سال چهارم، شماره ۱۱، ص ۴۲- ۳۱٫

  • سرمد، زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی، ۱۳۸۲، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات، چاپ هفتم.
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.