فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران

مبانی نظری و پیشینه مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مقدمه ۸

بخش اول: مبانی نظری صنعت بانکداری. ۸

۲-۲-تاریخچه پول و بانکداری در دنیا ۸

۲-۳-تاریخچه بانکداری در ایران. ۹

۲-۴-مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها ۱۱

۲-۵-جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران. ۱۲

۲-۶-فرضیه های اساسی مدیریت ارتباط با مشتری در بانک.. ۱۳

۲-۷-مزایای مهم به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در بانک.. ۱۴

۲-۸-نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ایرانی. ۱۴

بخش دوم: مبانی نظری مزیت رقابتی. ۱۵

۲-۹- استراتژی بازاریابی. ۱۵

۲-۱۰- الگوهای عقلایی تدوین استراتژی بازاریابی. ۱۶

۲-۱۰-۱- الگوهای طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی. ۱۷

۲-۱۰-۲-الگوهای همه جانبه تدوین استراتژی بازاریابی: کاربرد نظریه نقاط مرجع استراتژیک.. ۱۷

۲-۱۱- گونه شناسی استراتژی‌های سطح کسب و کار بر اساس نقاط مرجع استراتژیک.. ۱۹

۲-۱۲- مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی. ۲۱

۲-۱۳- مدل نیروی‌های پنجگانه رقابتی. ۲۴

۲-۱۴- یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی. ۲۶

۲-۱۵- مزیت رقابتی. ۳۱

۲-۱۶- عوامل موثر بر مزیت رقابتی. ۳۳

۲-۱۶-۱- قابلیت های محیطی. ۳۳

۲-۱۶-۲- زیر ساختارهای ملی. ۳۴

۲-۱۶-۳- استراتژی توسعه کشور ۳۴

۲-۱۶-۴- شرایط تقاضای ملی. ۳۴

۲-۱۶-۵- صنایع مرتبط و تأمین کننده ۳۵

۲-۱۶-۶- قابلیت های سازمانی. ۳۵

۲-۱۷- نگرش های مرتبط با مزیت رقابتی. ۳۶

۲-۱۷-۱- نگرش بر مبنای منابع. ۳۶

۲-۱۷-۲- نگرش رقابت بر مبنای شایستگی. ۳۷

۲-۱۷-۳- نگرش قابلیت های پویا ۳۸

۲-۱۷-۴- گرش قابلیت های شبکه ای و ارتباطی. ۳۸

۲-۱۸- هوشمندی رقابتی. ۴۰

۲-۱۹- انواع مزیت رقابتی. ۴۲

۲-۱۹-۱- مزیت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا) ۴۲

۲-۱۹-۲- مزیت متجانس در مقابل نامتجانس… ۴۳

۲-۱۹-۳- مزیت مشهود در مقابل نامشهود ۴۴

۲-۱۹-۴- مزیت ساده در مقابل مرکب.. ۴۵

۲-۱۹-۵- مزیت موقتی در مقابل پایدار: مزیت رقابتی. ۴۶

۲-۱۹-۶- قلمرو علّی مزیت رقابتی. ۴۸

بخش سوم- پیشینه تحقیقات انجام شده ۵۰

۲-۲۰- پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی. ۵۰

۲-۲۱- پیشینه تحقیقات انجام شده خارجی. ۵۱

بخشی از منابع فارسی

۱٫ آذر، عادل و مومنی، منصور،(۱۳۸۷)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.

۲٫ اسکافی، امیررضا .( ۱۳۸۴ ). سازمان مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک (بررسی اثر هماهنگی راهبردی عناصر سازمانی بر عملکرد سازمان)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ تهران: دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

۳٫ اعرابی ، سید محمد و رضوانی ، حمیدرضا ، ( ۱۳۸۵ ) ، رابطه هماهنگی استراتژیک سطح کسب و کارواستراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی پژوهش درباره شرکتهای دارویی ایران ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال دوم ، شماره ۵٫

۴٫ اکبری، محمدعلی. ( ۱۳۸۳ ). تحلیل کاربردی در بازار سرمایه ایرا ، ن تهران: نشرچالش.

۵٫ امیرکبیری، علیرضا ، (۱۳۸۱)، مدیریت استراتژی ، ک چاپ دوم، تهران: نشر نگاه دانش.

۶٫ آیتی نیا، احمد. (۱۳۸۹). بررسی عوامل کلیدی موفقیت بانک پارسیان درمحیط صنعت بر مبنای تحلیل رویکردهای استراتژیک و ارائه الگوی بهینه. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی. دانشگاه علم و فرهنگ.

۷٫ ایمان خان، نیلوفر؛ مختاران، ماهرخ؛ نوری نسب، محبوبه .(۱۳۸۸). بررسی استراتژی های رقابتی شرکت های صادرکننده برتر ایرانی در سال ۱۳۸۶ . پژوهشگر (مدیریت); ۵(۱۶):۶۹-۷۹٫

۸٫ بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره ؛ حجازی، الهه، (۱۳۸۸)، روش های تحقیق در علوم رفتاری -انتشارات آگاه.

۹٫ بامبرگر، پیتر ومشمولم، لن.، (۱۳۸۱)، استراتژی منابع انسانی (تدوین ، اجراء، آثار) ؛ ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

۱۰٫ بلوریان تهرانی محمد،(۱۳۷۶)، بازاریابی و مدیریت بازار، چاپ اول، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.