فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد مالی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱) مقدمه……………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲) تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………… ۱۴

۲-۳) سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر……………………… ۱۷

۲-۴) مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………. ۲۱

۲-۵)مفهوم کیفیت…………………………………………………… ۲۲

۲-۶)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی………………… ۲۲

۲-۷)استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت……………………. ۲۳

۲-۸)فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر………………………………. ۲۵

۲-۹)معیارهای کیفیت…………………………………………….. ۲۵

۲-۱۰) ارتباط میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت……… ۲۶

۲-۱۰-۱) تمرکز بر مشتریان……………………………………. ۲۶

۲-۱۰-۲)ارتباط با عرضه کنندگان………………………………….. ۲۷

۲-۱۰-۳) همکاری کارکنان……………………………………………. ۲۷

۲-۱۰-۴) محیط کاری………………………………………………….. ۲۷

۲-۱۰-۵) بهینه کاوی……………………………………………………. ۲۸

۲-۱۱) بررسی برخی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر…………… ۲۹

۲-۱۲) چهارچوب مفهومی تحقیق…………………………………… ۳۳

۲-۱۳) عملکرد مالی…………………………………………………… ۳۵

۲-۱۴) هدف از ارزیابی عملکرد……………………………………. ۳۸

۲-۱۵) ارزیابی عملکرد…………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۶) رابطه بین عملکرد شغلی و اثربخشی………………….. ۴۱

۲-۱۷) چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟……………………… ۴۳

۲-۱۸) پیشینه تحقیق…………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۸-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………. ۴۵

۲-۱۸-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………. ۴۶

۲-۱۹) خلاصه فصل………………………………………………. ۴۷

بخشی از منابع فارسی

  1. ال ایکاف راسل،(۱۳۸۲) ،” بازآفرینی سازمان”، ترجمه تقی ناصر شریعتی و همکاران، چاپ اول، تهران، سازمان مدیریت صنعتی
  2. انصاری منوچهر،(۱۳۸۳)، ” اصول مدیریت کیفیت فراگیر”، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب نو
  3. ایشیکاوا کورو ،(۱۳۷۶)،”کنترل کیفیت فراگیر”، ترجمه احمد جواهریان، انتشارات ماد، چاپ اول،
  4. آقایی عبدالله،(۱۳۷۹)،” مدیریت کیفیت جامع: ریشه یابی واژه، تاریخچه، تعاریف و مفاهیم”، ماهنامه استاندارد، شماره ۱۱۲
  5. آگوای،(۱۳۷۸) ،” آموزه های دکتر دمینگ”، ترجمه: م. تیموری،صص ۸۸-۶۶
  6. باران دوست رامبد ، رحمانی شادی ،(۱۳۸۲)،” بررسی رابطه تطبیقی مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده”، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم،شماره ۱۳۴
  7. پاسوار محمدحسن، مشبکی اصغر،(۱۳۸۵)،” برنامه ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع، فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران”، دوره دهم، شماره اول، صص ۸۹-۶۷،
  8. تفرشی و همکاران ،(۱۳۸۱)،” نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز”، انتشارات فراشناخت اندیشه، صص ۷۰-۵۰
  9. جعفری مصطفی، اصولی حسین،(۱۳۷۹)، “مدیریت کیفیت فراگیر”، چاپ اول ا، انتشارات رسا، تهران
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.