فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ مفهوم کیفیت… ۱۵

۲-۳ ماهیت و فلسفه مدیریت کیفیت جامع.. ۱۷

۲-۴ تاریخچه مدیریت کیفیت جامع.. ۱۹

۲-۵ تعریف مدیریت کیفیت جامع.. ۲۲

۲-۶ اهمیت و مزایای مدیریت کیفیت جامع.. ۲۴

۲-۷ فرضیه ها و اصول مدل کیفیت جامع.. ۲۵

۲-۷-۱ فرایند ها و سیستم ها منشأ بیشتر مشکلات مربوط به کیفیت می باشد.. ۲۵

۲-۷-۲ اگر عملکرد فرایندها و سیستم ها درست باشد، محصول یا خدمت بدون نقض خواهد بود. ۲۵

۲-۷-۳ ارتقای کیفیت فرایندی است که پایان ندارد. ۲۵

۲-۷-۴ مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت است… ۲۶

۲-۷-۵ اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد. ۲۶

۲-۷-۶ کارکنان کلید موفقیت اجرای مدیریت جامع کیفیت می باشند.. ۲۶

۲-۷-۷ اجرای موفق مدیریت جامع کیفیت محتاج کار تیمی و همکاری است… ۲۷

۲-۷-۸ مدیریت جامع کیفیت متکی بر سنجش عملکرد می باشد. ۲۷

۲-۷-۹ پیشگیری از بروز نقض کلید دستیابی به کیفیت است… ۲۷

۲-۷-۱۰ اجرای مدیریت جامع کیفیت محتاج برنامه‌ریزی است… ۲۷

۲-۸ ابعاد مدیریت کیفیت جامع.. ۲۸

۲-۸-۱ توانمندسازی.. ۳۰

۲-۸-۲ اعتماد محوری.. ۳۰

۲-۸-۳ پاسخگویی.. ۳۱

۲-۸-۴ انعطاف پذیری ۳۱

۲-۸-۵ زیبایی فضای ارائه خدمات… ۳۱

۲-۸-۶ صحت ۳۲

۲-۸-۷ سرعت ۳۲

۲-۸-۸ اطلاع رسانی.. ۳۲

۲-۸-۹ مشتری.. ۳۲

۲-۹ عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع.. ۳۷

۲-۹-۱ تعهد مدیریت ارشد.. ۳۸

۲-۹-۲ برنامه ریزی استراتژیک…. ۴۰

۲-۹-۳ تمرکز بر مشتری.. ۴۰

۲-۹-۴ تمرکز بر منابع انسانی.. ۴۱

۲-۹-۵ مدیریت فرآیند.. ۴۱

۲-۹-۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۴۱

۲-۱۰ مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت… ۴۲

۲-۱۰-۱ ایجاد صلاحیتهای لازم در کارکنان از طریق آشنایی با فلسفه و اصول مدیریت جامع کیفیت ویژکیهای فرایندها و اهمیت کار تیمی برای ارتقای آنها. ۴۲

۲-۱۰-۲ مرحله برنامه ریزی تفصیلی.. ۴۳

۲-۱۰-۳ مرحله اجرا ۴۳

۲-۱۱پیاده سازی و اجرای TQM در سازمان. ۴۳

۲-۱۱-۱ مدیریتی متعهد و شریک در کار برای فراهم آوردن حمایتهای بلند مدت و از بالا به پایین در سازمان.. ۴۴

۲-۱۱-۲ تمرکز پایدار بر مشتریان داخلی و خارجی.. ۴۴

۲-۱۱-۳ استفاده موثر و فراگیر از نیروی کار. ۴۴

۲-۱۱-۴ بهبود مستمر در کار و فرآیندهای تولید.. ۴۴

۲-۱۱-۵ رفتار با تامین کنندگان همانند رفتار با شرکا. ۴۴

۲-۱۱-۶ استقرار سیستم سنجش عملکرد فعالیتها. ۴۵

۲-۱۱-۷ مقایسه کشورهای متفاوت استفاده کننده از TQM… 45

2-12چالش های مدیریت کیفیت جامع در سازمان های خدماتی.. ۴۶

بخشی از منابع و مأخذ

  1. ایران نژاد پاریزی، مهد ی(۱۳۸۴)، تکریم مشتری و ارائه خدمت با کیفیت برتر( تحول بنیادی در نظام اداری کشور)تحول اداری، دوره هشتم، شماره ۴۹
  2. پاشا شریفی حسن، شریفی نسترن(۱۳۸۳)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران، انتشارات سخن.

۳٫ جعفری، مصطفی؛ اصو لی حسین، شهریاری حسام؛ شیرازی منش، مژده و فهیمی امیر حسین(۱۳۸۳)، ابزارها ی استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر، جلد اول، چاپ سوم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

۴٫ حاجی شریف، محمود(۱۳۷۶)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع، چاپ دوم، تهران، مرکز آموزش مجتمع صنعتی، سیمان آبیک.

۵٫ خنیفر، حسین و حیدرنیا، زهرا(۱۳۸۵)، رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات، فرهنگ مدیریت، سال ۴، شماره ۱۴، ۱۱۶-۸۷

۶٫ خوش دهان، علی(۱۳۸۱)، آشنایی با مفاهیم و اندازه گیری رضایت مشتری، چاپ اول، تهران، انتشارات مشاورین کیفیت ساز. تهران، واحد علمی دفتر فرهنگی

۷٫ رهنورد، فرج الله(۱۳۷۹)، توانمند سا زی کارکنان؛ جزء بحرانی در مدیریت کیفیت، پیام تحول اداری، هفته نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، شماره ۵۲

  1. ریاحی، بهروز(۱۳۸۱)، مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ( دولت)، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

۹٫ ریاحی بهروز، الوانی مهدی(۱۳۸۲)، آموزه هایی برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران.

  1. ریاحی، بهروز(۱۳۸۲)، نظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران، تحول اداری، دوره هفتم، شماره۴۱
  2. هیوز، آون(۱۳۷۷)، مدیریت دولتی نوین: نگرش راهبردی، سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها، ترجمه: سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمار زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید.
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.