فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ۱۳

۱-۲ مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۳

۱-۱-۲ زمینه های شکل گیری مدیریت دانش ۱۳

۲-۱-۲ تعریف دانش ۱۵

۳-۱-۲ دانش کانونی و ضمنی ۱۶

۴-۱-۲ به کارگیری دانش ۱۸

۵-۱-۲ سلسله مراتب دانش ۱۸

۶-۱-۲ مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف ۱۹

۷-۱-۲ تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش ۲۰

۸-۱-۲ تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور ۲۱

۹-۱-۲ تعاریف فناوری محور ۲۱

۱۰-۱-۲ تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی ۲۱

۱۱-۱-۲ ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش ۲۲

معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش ۲۳

۱۲-۱-۲ تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش ۲۵

۱۳-۱-۲ عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش ۲۸

اهداف دانش ۲۸

۱۴-۱-۲ چرا مدیریت دانش ۲۹

۱۵-۱-۲ عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ۳۰

۱۶-۱-۲ تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش ۳۱

۲-۲ اثربخشی سازمانی ۳۱

۱-۲-۲ اثربخشی سازمان ۳۲

۲-۲-۲ محاسبه اثربخشی ۳۳

۳-۲-۲ عوامل موثر بر اثربخشی ۳۵

۳-۲ تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی ۳۶

بخشی از منابع فارسی:

اخوان، پ، باقری، ر (۱۳۸۹)مدیریت دانش از ایده تا عمل. اول، تهران: آتی نگر

پروست، گ، روب، استفان، ورومهارت،کای(۱۳۸۵)مدیریت دانش. مترجم: حسینی خواه، علی، اول، تهران: انتشارات یصطرون

جعفری، م، ابوالقاسم گرجی،ح، ورستگارمهر،ب (۱۳۹۰) رابطه عوامل ساختاری وفرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکزآموزشی درمانی وعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مدیریتسلامت، ۱۴(۴۵)، ۸۷-۹۵

حافظ‌نیا، م، (۱۳۸۶)روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت

رابینز، ا، (۱۳۹۰) تئوری سازمان. مترجمان:الوانی،سید مهدی، دانایی فرد،حسن، جدید، تهران:انتشارات صفار-اشراقی

رادینگ، ا ،(۱۳۸۶)مدیریت دانش. مترجم: لطیفی، محمدحسین، دوم، تهران: سمت

سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا. (۱۳۸۶). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

شیرازی، ع، (۱۳۷۳) مدیریت آموزشی، مشهد، جهاد دانشگاهی

محمدزاده، ع، مهروژان، آ، (۱۳۷۵) رفتار سازمانی نگرش اقتضایی، تهران، انتشارات علامه طباطبایی

موسی خانی، م، اجلی قشلاجویی،م، وصفوی میر محله، ر (۱۳۸۷)ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمانها در زمینه مدیریت دانش. مدرس علوم انسانی-پژوهشهای مدیریت در ایران، ۱۴(۲)،۲۲۲-۲۴۳

والمحمدی، چ، (۱۳۸۸) تعیین و اولویت بندی عوامل اصلی اجرای موفقیت امیز مدیریت دانش در سازمانهای کوچک ومتوسط کشور. فصلنامه مدیریت، ۶(۱۶)، ۸۸-۱۰۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.