فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۰۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه……………………………………………………………………۱۹

مدیریت استعداد ………………………………………………..۱۹

مفهوم سازی های اولیه از مدیریت استعداد …………………..۲۰

تعریف مدیریت استعداد ………………………………………..۲۱

اهداف مدیریت استعداد ……………………………………۲۵

فرآیند مدیریت استعداد ……………………………………….۲۵

شرایط اجرای مدیریت استعداد……………………………….۲۵

نکاتی در مورد تحقق فرآیند مدیریت استعداد ……………………………..۲۶

مزایا و دلایل اهمیت مدیریت استعداد ……………………………..۲۷

ماهیت استراتژی مدیریت استعداد …………………………………۳۰

مدل­های مدیریت استعداد ………………………………………………..۳۰

جذب و شناسایی استعدادها………………………………………..۳۵

انتخاب استعدادها………………………………………………………….۳۷

بکارگیری استعدادها………………………………………………..۳۷

توسعه استعدادها…………………………………………………………..۳۹

نگهداری از استعدادها………………………………………۴۲

موفقیت در برنامه مدیریت استعداد………………………………۴۳

عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر مدیریت استعداد…………..۴۳

نتایج مدیریت استعداد………………………………………………………۴۴

استعداد و تعهد……………………………………………………………….۴۸

تعهد سازمانی کارکنان …………………………………………………۴۸

مقدمه…………………………………………………………۴۸

مفهوم سازی های اولیه از تعهد سازمانی …………………….۴۹

تعاریف تعهد سازمانی………………………………………………….۵۰

تعهد سازمانی در ایران…………………………………………………۵۶

مدل­های تعهد سازمانی……………………………………………….۶۲

نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………………………..۶۸

علل تعهد سازمانی…………………………………………………………..۷۴

پیشینه………………………………………………………………….۷۸

نتیجه­ گیری و ارائه مدل مفهومی……………………………..۸۱

جمع­بندی……………………………………………………………….۸۳

بخشی ازفهرست منابع:

  1. ابارشی، احمد و حسینی، سید یعقوب. (۱۳۹۱). مدل سازی معادلات ساختاری، تهران: جامعه شناسان.
  2. ابوالعلایی، بهزاد، غفاری، عباس (۱۳۸۸)، گزیده مقالات سی و هفتمین کنفرانس جهانی منابع انسانی، تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.
  3. استرون، حسین، تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل ۱۷، ۱۳۷۷٫
  4. اسماعیلی، کوروش (۱۳۷۹)؛ نتعهد سازمانی»؛ نشریۀ فولاد، سال ۶، شمارۀ ۶۳، صفحات ۴۱-۳۶٫
  5. اسماعیلی، کوروش (خرداد ۱۳۸۰)، «تعهد سازمانی». مجله تدبیر. ش ۱۱۲٫
  6. اشرفی، بزرگ (۱۳۷۴). «تبیین عوامل موثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت ذغال سنگ البرز شرقی». پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه تربیت مدرس.
  7. اولریش، دیو، بروک بانک، وین (۱۳۸۵)، طرح ارزش آفرینی منابع انسانی، ترجمه: مسعود بینش، افشین دبیری و رضا قرائی پور، تهران: انتشارات آهار، چاپ اول.
  8. اولریش، دیو، بروک بانک، وین (۱۳۸۸)، شایستگی های منابع انسانی: شناخت تعامل افراد و کسب و کار، ترجمه: مسعود بینش و افشین دبیری، تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.
  9. باباخانی، زهرا (بهار ۱۳۷۳). «نقش نظام پرداخت در افزایش بهرهمندی کارکنان دولت». فصلنامه تحول اداری. ش ۷-۶٫

۱۰٫ بابایی، بهزاد (۱۳۸۰) بررسی رابطۀ میان پویایی گروهی با تعهد سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

۱۱٫ بختیاری، صادق. (۴۱و ۴۲) «نگرشی بر مفهوم وجدان کاری و برخی عوامل مؤثر برآن.»مدیریت دولتی.

۱۲٫ خاکی، غلامرضا.(۱۳۸۲). روش تحقیق با رویکرد به پایان­نامه­نویسی، چاپ اول، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت.

۱۳٫ خاکی، غلامرضا.(۱۳۷۹). «روش تحقیق در مدیریت»، تهران : مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

۱۴٫ خیاطی فرد، مهدی (۱۳۸۰)، «مقیسه عوامل نظام پرداخت کارکنان دولت قبل و بعد از نظام هماهنگ پرداخت». پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.