فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه فرسودگی شغلی و سلامت روانی

مبانی نظری و پیشینه فرسودگی شغلی و سلامت روانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ ) مقدمه—————————————————— ۱۱

۲-۲ ) تاریخچه فرسودگی شغلی—————————————- ۱۲

۲-۳ ) تعاریف فرسودگی شغلی—————————————– ۱۳

۲-۴ ) مدل‌های فرسودگی شغلی—————————————- ۱۶

۲-۴-۱ ) مدل فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون———————- ۱۹

۲-۵ ) عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی—————————– ۲۰

۲-۵-۱ ) عوامل فردی و بین فردی———————————— ۲۳

۲-۵-۲ ) عوامل سازمانی——————————————– ۲۳

۲-۶ ) علائم فرسودگی شغلی—————————————— ۲۴

۲-۷ ) پیامدهای فرسودگی شغلی—————————————- ۲۵

۲-۸ ) سلامت روانی———————————————— ۲۹

۲-۹ ) تعریف سلامت روانی——————————————- ۲۹

۲-۹-۱ ) الگوهای عمده در تعریف سلامتی——————————- ۲۹

۲-۹-۲ ) ابعاد سلامت———————————————- ۳۰

۲-۱۰ ) سلامت روانی در محیط کار————————————– ۳۹

۲-۱۱ ) اهمیت سلامت روانی—————————————— ۳۹

۲-۱۲ ) وضعیت سلامت روانی در جهان و ایران————————- ۴۱

۲-۱۳ ) اصول سلامت روانی و ارتقاء آن———————————– ۴۲

۲-۱۴ ) مشخصه‌های سلامت روانی————————————– ۴۳

۲-۱۵ ) عوامل موثر در سلامت روانی————————————- ۴۵

۲-۱۶ ) مدل‌های اندازه‌گیری سلامت روانی——————————- ۴۶

۲-۱۶-۱ ) مدل دراگوتیز و همکاران (۱۹۷۳)—————————— ۴۶

۲-۱۶-۲ ) مدل گلدبرگ و همکاران (۱۹۷۹)—————————— ۴۶

۲-۱۶-۳ ) مدل راتر و همکاران (۱۹۷۰)——————————— ۴۷

۲-۱۶-۴ ) مدل ریف و همکاران (۱۹۲۶)——————————— ۴۷

۲-۱۷ ) نظریات مرتبط با سلامت روانی———————————– ۴۹

۲-۱۷-۱ ) نظریه زیگموند فروید————————————– ۴۹

۲-۱۷-۲ ) نظریه کورت لوین—————————————– ۵۰

۲-۱۷-۳ ) نظریه آدلر———————————————- ۵۰

۲-۱۷-۴ ) نظریه سالیون——————————————– ۵۰

۲-۱۷-۵ ) نظریه کارل راجرز—————————————– ۵۱

۲-۱۷-۶ ) نظریه آلبرت الیس—————————————– ۵۲

۲-۱۸ ) پیشینه تحقیق———————————————– ۵۲

۲-۱۸-۱ ) تحقیقات انجام شده داخلی———————————– ۵۲

۲-۱۸-۲ ) مطالعات انجام شده خارجی———————————- ۵۸

۲-۱۹ ) رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی——————– ۶۲

۲-۲۰ ) چارچوب نظری تحقیق—————————————– ۶۲

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.