فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه فرآیند تصمیم گیری خریداران

مبانی نظری و پیشینه فرآیند تصمیم گیری خریداران

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۷۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۶

۲-۲ ادبیات موضوع در خصوص متغیرها ۱۷

۲-۲-۱ فرایند خرید. ۱۷

۲-۲-۲ فرایند خرید سنتی.. ۱۷

۲-۲-۳ رفتار مصرف کننده ۱۸

۲-۲-۴ چگونه یک کالا و یا خدمت اکتساب، مصرف و دور انداخته می شود؟. ۲۳

۲-۲-۵ رفتار خرید مصرف کننده ۲۶

۲-۲-۶ تصمیم گیری درباره خرید. ۲۷

۲-۲-۷ آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی.. ۲۷

۲-۲-۸ آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری.. ۲۹

۲-۲-۹ مدل رفتار خرید مصرف کننده ۳۰

۲-۲-۱۰ خصوصیات فردی موثر در رفتار مصرف کننده ۳۳

۲-۲-۱۱ عوامل مؤثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان. ۳۴

۲-۲-۱۱-۱ عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی.. ۳۴

۲-۲-۱۱-۲ عوامل اجتماعی.. ۳۶

۲-۲-۱۱-۳ عوامل شخصی.. ۴۷

۲-۲-۱۱-۴ عوامل روانی.. ۵۱

۲-۲-۱۲ فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ۶۱

۲-۲-۱۳گرایش خریدار. ۶۳

۲-۲-۱۳-۱ ارزش.. ۶۴

۲-۲-۱۳-۲کارایی.. ۶۴

۲-۲-۱۳-۳ مقدار. ۶۴

۲-۲-۱۳-۴ تنوع. ۶۵

۲-۲-۱۳-۵ مزایا ۶۵

۲-۲-۱۴ گرایش خریدار و بازاریاب.. ۶۵

۲-۲-۱۵ رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی.. ۶۶

۲-۲-۱۶ مروری بر مفاهیم تصویر محصول. ۶۷

۲-۲-۱۷ اندازه‌گیری تصویر محصول. ۷۰

۲-۲-۱۸ انواع تصویر. ۷۱

۲-۲-۱۸-۱ تصویر علامت تجاری.. ۷۱

۲-۲-۱۸-۲ تصویر محصول. ۷۱

۲-۲-۱۸-۳ تصویر تداعی کننده ۷۱

۲-۲-۱۸-۴ تصویر استفاده کننده ۷۲

۲-۲-۱۸-۵ تصویر استفاده ۷۲

۲-۲-۱۹ تصویر ذهنی.. ۷۳

۲-۲-۲۰ موقعیت.. ۷۴

۲-۲-۲۱ معنا ۷۴

۲-۳ تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) ۷۴

۲-۳-۱ پیشینه داخلی.. ۷۴

۲-۳-۲ پیشنه خارجی.. ۷۶

۲-۴ چارچوب نظری تحقیق. ۷۸

۲-۵ مدل مفهومی تحقیق. ۷۹

۲-۶ مدل تحلیلی تحقیق. ۸۰

۲-۸ خلاصه فصل. ۸۱

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.