فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه عوامل سازمانی و فساد اداری

مبانی نظری و پیشینه عوامل سازمانی و فساد اداری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۷۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱- سازمان و عوامل سازمانی……………………………………… ۱۴

۲-۱- ۱- تعریف سازمان……………………………………………………..۱۴

۲-۱- ۲- سیستم‌های کنترل و نظارت……………………………………… .۱۶

۲-۱- ۳- اهمیت کنترل……………………………………………………..۱۶

۲-۱- ۴- ماهیت کنترل……………………………………… ……….۱۷

۲-۱- ۵- دیدگاهها درباره انواع کنترل………………………………..۱۷

۲-۱- ۶- ارکان کنترل……………………………………………..۱۹

۲-۱- ۷- نظام حقوق و دستمزد ……………………………………۲۰

۲-۱- ۸- هدف مدیریت جبران خدمت………………………………… ۲۲

۲-۲- فساد اداری……………………………………………..۲۳

۲-۲- ۱- تعریف فساد……………………………………………….۲۷

۲-۲- ۲- سطوح فساد………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۳- انواع فساد……………………………………………………………۲۹

۲-۲-۴- ۱- فساد سیاسی………………………………………………….۳۱

۲-۲-۴- ۲- فساد اداری………………………………………………………۳۱

۲-۲-۴- ۳- فساد مالی (اقتصادی)…………………………….۳۲

۲-۲-۵ – مفهوم و تعریف فساد اداری……………………………….۳۲

۲-۲-۶- تاریخچه فساد اداری……………………………………..۳۴

۲-۲-۷ – مبارزه با فساد در ایران………………………………………….۳۵

۲-۲-۸ – وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی……………….۳۶

۲-۲-۹ – انواع فساد اداری……………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۰ – تبیین علل موجبه فساد………………………………………….۴۳

۲-۲-۱۱ – رهیافت‌های تبیین فساد……………………………………. ۴۷

۲-۲-۱۲ – تبیین علل فساد اداری………………………………………… ۴۹

۲-۲-۱۳ – قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد…………………………۵۲

۲-۲-۱۴ – متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد………۵۳

۲-۳- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی…………………۵۶

۲-۳- ۱- فساد و نظام حقوق و دستمزد……………………………….۵۶

۲-۳- ۲- کنترل و نظارت و رابطه آن با فساد………………………….۶۰

۲-۳- ۳- فرایند‌های کاری و رابطه آن با فساد…………………..۶۱

۲-۴- فساد اداری و رابطه آن با سایر عوامل اجتماعی……………۶۲

۲-۴- ۱- حکومت کارآمد و نقش آن در کنترل فساد……………۶۲

۲-۴- ۲- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی…………………۶۴

۲-۴- ۳- بزرگی دولت و فساد……………………………………….۶۴

۲-۴- ۴- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد……………………….۶۵

۲-۴- ۵- فساد و فقر……………………………………………………..۶۶

۲-۴- ۶- فساد و قوانین و مقررات…………………………………….۶۷

۲-۴- ۷- فساد و دستگاه قضایی……………………………………………۶۷

۲-۴- ۸- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد……………………۶۸

۲-۴- ۹- فرهنگ و فساد………………………………………………….۶۸

۲-۴- ۱۰- فساد و جنسیت………………………………………………۶۸

۲-۴- ۱۱- فساد و برنامه‌های توسعه……………………………….۶۹

۲-۴- ۱۲- سیاست‌های اقتصادی و فساد……………………………….۶۹

۲-۴- ۱۳- فساد و سرمایه‌گذاری……………………………………۷۰

۲-۴- ۱۴- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار..۷۰

۲-۴- ۱۵- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم……………………۷۲

۲-۴- ۱۶- آثار و علل فساد در جهان سوم……………………..۷۳

۲-۴- ۱۷- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد………۷۴

۲-۴- ۱۸- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد………………………..۷۶

۲-۴- ۱۹-استراتژی مبارزه با فساد، جایگاه و نوع کاربرد آ نها………..۷۷

۲-۵- پیشینه تحقیق………………………………………………………۷۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.