فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری

مبانی نظری و پیشینه عملکرد تحصیلی و شیوه های فرزندپروری

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه :………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۲ بخش اول :………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲- ۲-۱ عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۱- ۲ عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۱-۳ ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :…………………………………۱۶

۲-۲-۱-۴ خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………۱۸

۲-۲- ۲ درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………..۱۹

۲-۲-۲-۱ درگیری خانواده در امور تحصیلی :…………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۲-۲ الگوی روابط والد و فرزند :…………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۲-۳ سبک های والدین :…………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۲-۲-۴ تحصیلات والدین :………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۳ عوامل مربوط به محیط آموزشی :…………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۳-۱ کیفیت در آموزش :…………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۴ شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :…………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۴-۱ تاریخچه شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۴-۲ طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………..۲۷

۲-۲-۴-۳ مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :……………………………………………۳۶

۲-۲-۴-۳-۱ توقع داشتن :……………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۴-۳-۲ پذیرندگی :…………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۲-۴-۴ ابعاد شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۴-۴-۱ بعد گرم بودن والدین :………………………………………………………………………….۳۹

۲-۲-۴-۴-۲بعد کنترل:……………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۴-۵ مهارت های فرزندپروری :………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۴-۶ تأثیر شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۴-۷ عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :……………………………………………………. ۴۳

۲-۲-۴-۸ پیامدهای شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………….۴۳

۲-۲-۴-۹ رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :…………………………………………….۴۵

۲-۳ بخش دوم :……………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۳-۱ پیشینه پژوهش:……………………………………………………………………………۴۶

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.