فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر

مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………

۱۰

۲-۲ تاریخچه مصرف مواد مخدر …………………………………………………………………………………………….

۱۰

۲-۲-۱ نگاهی گذار به تاریخچه اعتیاد در جهان ………………………………………………………………………..

۱۰

۲-۲-۲ تاریخچه مواد مخدر در ایران ……………………………………………………………………………………….

۱۲

۲-۳ تعریف مواد مخدر و تقسیم آن ………………………………………………………………………………………….

۱۳

۲-۳-۱ تقسیمات مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………..

۱۳

۲-۴ اعتیاد ………………………………………………………………………………………………

۱۴

۲-۴-۱ علل گرایش به اعتیاد ………………………………………………………………………………………………….

۱۵

۲-۵ ویژگی های اعتیاد ……………………………………………………………………………………………..

۲۱

۲-۶ سبب شناسی اعتیاد ……………………………………………………………………………………………..

۲۲

۲-۷ واکنشهای اجتماعی در برابر اعتیاد ……………………………………………………………………………………

۲۶

۲-۸ نظریه‌های مورد استفاده در امر پیشگیری ……………………………………………………………………………

۲۹

۲-۸-۱ نظریه بی‌هنجاری …………………………………………………………………………………………………

۲۹

۲-۸-۲ نظریه انزواطلبی مرتون ………………………………………………………………………………………………..

۲۹

۲-۸-۳ نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………………………………….

۳۰

۲-۸-۴ نظریه انتقال فرهنگی …………………………………………………………………………………………

۳۰

۲-۸-۵ نظریه تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعی …………………………………………………………………

۳۱

۲-۸-۶ نظریه کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………..

۳۱

۲-۸-۷ نظریه الگوی رشد اجتماعی …………………………………………………………………………………………

۳۲

۲-۹ آسیب های سوء مصرف مواد مخدر ………………………………………………………………………………….

۳۲

۲-۱۰ عوامل تأثیرگزار در پیشگیری از مواد مخدر ……………………………………………………………………..

۳۳

۲-۱۱ تاریخچه شیوه‌های فرزند پروری ……………………………………………………………………………………

۳۴

۲-۱۱-۱ اهمیت شیوه‌های فرزند پروری …………………………………………………………………………………

۳۶

۲-۱۱-۲ تعامل والدین- فرزند …………………………………………………………………………………….

۳۷

۲-۱۲ شخصیت و روابط والدین با فرزندان ………………………………………………………………………………

۴۰

۲-۱۳ انواع شیوه های فرزندپروری …………………………………………………………………………………………

۴۱

۲-۱۳-۱٫ شیوه فرزند پروری مقتدرانه ……………………………………………………………………………………..

۴۲

۲-۱۳-۲٫ شیوه فرزند پروری مستبدانه …………………………………………………………………………………….

۴۳

۲-۱۳-۳٫ شیوه فرزند پروری سهل گیرانه …………………………………………………………………………………

۴۴

۲-۱۴ نگرش های فرزندپروری………………………………………………………………………..

۴۴

۲-۱۴-۱ اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن ………………………………………………………………..

۴۵

۲-۱۴-۲طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری …………………………………………………………….

۴۹

۲-۱۵ فرهنگ و فرزندپروری……………………………………………………………….

۵۰

۲-۱۶ نظریه های فرزندپروری……………………………………………………………………………..

۵۱

۲-۱۶-۱نظریه بامریند…………………………………………………………………………

۵۲

۲-۱۶-۲ نظریه» اریکسون …………………………………………………………………………….

۵۹

۲-۱۶-۳الگوی زیگلمن …………………………………………………………………………………..

۵۹

۲-۱۷ مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………

۶۲

۲-۱۷-۱ مطالعات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………..

۶۲

۲-۱۷-۲ مطالعات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………

۶۳

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.