فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۱

بخش اول: شهر دوستدار زن. ۱۳

۲-۲ پیشینه پژوهش… ۱۳

۲-۲-۱ تجربیات جهانی.. ۱۳

۲-۲-۱-۱ پروژه شهر فراگیر، مونترال کانادا ۱۳

۲-۲-۱-۲ پروژه شهر دوستدار زن سئول کره جنوبی.. ۱۶

۲-۲-۱-۳ پروژه شهر امن، دهلی هندوستان. ۲۰

۲-۲-۱-۴ برنامه شهر دوستدار زن استانبول. ۲۴

۲-۲-۱-۵ پروژه شهر دوستدار زن شهر کوچی هند. ۲۵

۲-۲-۱-۶ شهر دوستدار زن در امریکای لاتین.. ۲۶

۲-۲-۱-۷ پروژه ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری تورنتو. ۲۷

۲-۲-۱-۸ برنامه حمایت از حقوق و فعالیت های زنان در تایوان. ۲۸

۲-۲-۱-۹ طرح شهرهای امن انگلستان. ۲۹

۲-۲-۱-۱۰ پروژه جریان سازی جنسیتی اتریش… ۳۰

۲-۲-۱-۱۱ برنامه اجرایی برابری جنسیتی سازمان ملل متحد. ۳۵

۲-۲-۱-۱۲ پروژه زنان و شهر ۲ ۳۷

۲-۲-۱-۱۳ تجربیات جهانی مربوط به توانمندسازی زنان. ۳۸

۲-۲-۲ تجربیات ایران. ۴۰

۲-۲-۲-۱ خانه های سلامت در تهران. ۴۰

۲-۲-۲-۲ تجربیات ایران در زمینه توانمندسازی زنان. ۴۱

۲-۳ ملاحظات نظری و مفهومی.. ۴۲

۲-۳-۱ رویکردها و دیدگاه های مربوط به توسعه. ۴۲

۲-۳-۱-۱ رویکرد توسعه پایدار ۴۲

۲-۳-۱-۲ زنان در توسعه پایدار ۴۳

۲-۳-۱-۳ اکوفمنیسم. ۴۴

۲-۳-۲ رویکردهای مربوط به برنامه ریزی و مدیریت شهری.. ۴۵

۲-۳-۲-۱ رویکرد عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری.. ۴۵

۲-۳-۲-۲ نظریه مشارکت شهری.. ۴۷

۲-۳-۲-۳ حکمروایی خوب شهر. ۴۹

۲-۳-۲-۴ دیدگاه های مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری.. ۵۱

نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت.. ۵۱

نظریه مشارکت جان ترنر. ۵۱

نظریه مشارکت سری ارنشتاین.. ۵۲

نظریه مشارکتی دیوید دریسکل. ۵۳

۲-۳-۲-۵ دیدگاه مربوط به برنامه ریزی حمایتی.. ۵۴

۲-۳-۲-۶ برنامه ریزی جنسیتی.. ۵۵

۲-۳-۲-۷ نظریه توانمندسازی.. ۵۶

۲-۳-۲-۸ سیاست تباین.. ۶۰

۲-۳-۳ نظریات مربوط به حقوق شهروندی.. ۶۱

۲-۳-۳-۱ تی. اچ. مارشال. ۶۱

۲-۳-۳-۲ شهروندی در نظریات پست مدرن. ۶۲

۲-۳-۳-۳ نظریه آیریس ماریون یانگ.. ۶۲

۲-۳-۴ رویکرد فمنیستی.. ۶۴

۲-۳-۴-۱ جغرافیای فمنیستی.. ۶۶

۲-۳-۵ دیدگاه های مربوط به طراحی محیط های شهری.. ۶۸

۲-۳-۵-۱ دیدگاه ویلسون، والنتین و نیومن.. ۶۸

۲-۴ مفاهیم بنیادین شهر دوستدار زنان. ۷۰

۲-۴-۱ برابری جنسیتی و خشونت علیه زنان. ۷۰

۲-۴-۲ منشور اروپایی زنان در شهر. ۷۲

۲-۵ عوامل و موانع مرتبط با شکل گیری ایده و تحقق شهر دوستدار زن. ۷۶

۲-۵-۱ مسایل زنان در برنامه های توسعه کشور ۷۶

۲-۵-۲ زنان و مدریت شهری در ایران. ۷۹

۲-۵-۳ سیاستگذاری های فرهنگی.. ۸۰

۲-۵-۴ جنبش ها، انجمن ها و سازمان های زنان. ۸۳

بخش دوم: شهر دوستدار کودک.. ۸۶

۲-۶ معیارهای یک شهر دوستدار کودک.. ۸۷

بخش سوم: جمع بندی نظری و مفهومی.. ۸۹

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.