فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه شایستگی مدیران و بهره وری نیروی انسانی

مبانی نظری و پیشینه شایستگی مدیران و بهره وری نیروی انسانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۰۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مفهوم بهره ­وری

۲-۲-۱- بهره ­وری در ایران

۲-۲-۲- مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره ­وری

۲- ۲-۳- بهبود بهره ­وری

۲-۲-۴- عوامل خارجی در بهره ­وری

۲-۲-۵- عوامل موثر بر بهره­ وری نیروی کار

۲-۲-۶- شیوه انتخاب مدیران

۲-۲-۷- بهره ­وری و ثبات مدیریتی

۲-۲-۸- پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه

۲-۲-۹- راههای بهبود بهره ­وری

۲-۲-۱۰- برنامه­ ریزی برای بهبود بهره ­وری

۲-۲-۱۱- طراحی برنامه ­های بهبود در بهره ­وری

۲-۲-۱۲- آگاهی از میزان و اهمیت بهره ­وری

۲-۲-۱۳- اجرای برنامه­ های بهبود بهره ­وری

۲-۲-۱۴- برنامه­ های بهره ­وری

۲-۲-۱۴-۱- تکنولوژی

۲-۲-۱۴-۲- سهیم شدن در سود حاصل از بهره وری

۲-۲-۱۵- ساختار اساسی افزایش بهره ­وری

۲-۲-۱۶- برنامه ­های بهبود بهره­ وری (PIP )

2-2-16-1- زمان بکار گیری برنامه­ های بهبود بهره ­وری

۲-۲-۱۶-۲- عناصر اصلی برنامه­ های بهبود بهره ­وری

۲-۲-۱۶-۳- چهارده دستور­العمل برای بهبود بهره ­وری

۲-۲-۱۷- بهره وری نیروی انسانی

۲-۲-۱۷-۱- آموزش و پرورش

۲-۲-۱۷-۲- انگیزه و بهره ­وری

۲-۲-۱۷-۳- وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار

۲-۲-۱۷-۴- تفاهم میان کارگر و کارفرما

۲-۲-۱۷-۵- انگیزه شغلی کارکنان

۲-۲-۱۷-۶- آموزش و تربیت کارکنان

۲-۲-۱۷-۷- سیستم پرسنلی مناسب

۲-۲-۱۷-۸- ساختار سازمانی و سیستم های کارآمد

۲-۲-۱۷-۹- ضرورت اصلاح فضای کار

۲-۲-۱۷-۱۰- راهبردهای مدیریتی مناسب

۲-۲-۱۸- عوامل مدیریتی موثر در ارتقا بهره ­وری مدیران

۲-۲-۱۹- مهارت های مدیر

۲-۲-۲۰- برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

۲-۳- شایستگی

۲-۳-۱- الگوی شایستگی مدیران

۲-۳-۲- الگوی مناسب برای تامین مدیران شایسته

۲-۳-۳- مفهوم شایستگی مدیران

۲-۳-۴- فرایند طراحی برنامه های آموزش مدیران

۲-۳-۵- تعیین مدل شایستگی مدیران

۲-۳-۶- تشخیص نیازهای آموزشی مدیران

۲-۳-۷- انتصاب مدیران

۲-۳-۸- نقش شایستگی در انتصابات

۲-۳-۹- معیارهای شایستگی در انتصاب مدیران

۲-۳-۱۰- فرآیند شناسایی مدیران شایسته

۲-۳-۱۱- فرآیند ارزیابی

۲-۳-۱۲- مراکز ارزیابی شایستگی مدیران

۲-۳-۱۳- روش های مراکز ارزیابی شایستگی مدیران

۲-۳-۱۴- فرآیند انتخاب مدیران شایسته

۲-۴- چارچوب نظری

۲-۴-۱- رویکردهای مطرح شده نسبت به شایستگی ها

۲-۵- پیشینه تحقیق

۲-۵-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی

۲-۶- مدل مفهومی تحقیق

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.