فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تامین

مبانی نظری و پیشینه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد زنجیره تامین

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۱

بخش اول : برنامه ریزی منابع سازمان. ۱۱

۲-۱ تعریف سیستمهای ERP. 11

2-2 سیر تکاملی برنامه ریزی منابع سازمان. ۱۳

۲-۲-۱ برنامه ریزی مواد. ۱۵

۲-۲-۲ برنامه ریزی منابع ساخت ۱۵

۲-۳ سیستم­های تشکیل دهنده برنامه­ ریزی منابع سازمان. ۱۷

۲-۴ چرخه عمر سیستمهای برنامه ­ریزی منابع سازمان. ۱۸

۲-۵ ساختار و اجزای سیستم های برنامه ­ریزی منابع سازمان. ۱۹

۲-۵-۱ اطلاعات پایه سازمان. ۱۹

۲-۵-۲ برنامه ­ریزی تولید. ۲۰

۲-۵-۳ بازاریابی.. ۲۰

۲-۵-۴ توزیع و فروش… ۲۰

۲-۵-۵ مدیریت کیفیت جامع. ۲۱

۲-۵-۶ مدیریت مواد. ۲۱

۲-۵-۷ کنترل. ۲۱

۲-۵-۸ منابع انسانی.. ۲۱

۲-۵-۹ مدیریت پروژه. ۲۲

۲-۵-۱۰ امور مالی.. ۲۲

۲-۵-۱۱ نگهداری و تعمیرات کارخانه. ۲۲

۲-۶ عوامل کلیدی موفقیت در سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان. ۲۳

۲-۷ مزایا و معایب سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان. ۲۸

۲-۷-۱ مزایا ۲۸

۲-۷-۲ معایب.. ۲۹

۲-۸ گزینه ­های پیاده سازی سیستم های برنامه ­ریزی منابع سازمان. ۳۰

۲-۹ معیارهای ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. ۳۳

بخش دوم: مدیریت زنجیره تأمین.. ۳۴

۲-۱۰ مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین.. ۳۴

۲-۱۱ پیشینه و سیر تحول مدیریت زنجیره ­تأمین.. ۳۵

۲-۱۲ تعریف مدیریت زنجیره ­تأمین.. ۳۸

۲-۱۳ یکپارچگی زنجیره­ تأمین.. ۴۰

۲-۱۴ اهمیت یکپارچه سازی زنجیره ­تأمین.. ۴۱

۲-۱۵ عملکرد زنجیره­ تأمین.. ۴۲

۲-۱۶ افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره ­تأمین.. ۴۳

۲-۱۷ عملکرد های مدیریت در مقابله با چالش های زنجیره ­تأمین.. ۴۷

۲-۱۸ ارزیابی عملکرد زنجیره ­تامین.. ۴۹

بخش سوم ارتباط و تأثیر برنامه ­ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.. ۵۴

۲-۱۹ کشف استدلالهایی برای برنامه­ ریزی منابع سازمان و یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین.. ۵۴

۲-۲۰ یکپارچگی برنامه­ ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره تامین.. ۵۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.