فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای

مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه ای

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲- مقدمه……………………………………………………… ۸

۲-۲- تاریخچۀ سواد رسانه ­ای در برخی از کشورهای جهان…… ۸

۲-۲-۱- مفهوم سواد رسانه ­ای………………………………….. ۱۱

۲-۲-۲- عناصر سواد رسانه ­ای………………………………………. ۱۲

۲-۲-۱-۱- دسترسی……………………………………………… ۱۲

۲-۲-۱-۲- تحلیل…………………………………….. ۱۲

۲-۲-۱-۳- ارزیابی……………………………………….. ۱۲

۲-۲-۱-۴- ایجاد محتوا……………………………………………. ۱۲

۲-۲-۳- هدف سواد رسانه ­ای……………………………………………. ۱۲

۲-۲-۴- اهمیت و ضرورت سواد رسانه ­ای…………………………….. ۱۳

۲-۲-۵- اصول سواد رسانه­ ای……………………………………….. ۱۴

۳-۲- جایگاه سواد رسانه ­ای در نظام آموزش کشور ………………. ۱۵

۳-۲-۱- عناصر کلیدی در سواد رسانه ­ای……………………………… ۱۶

۳-۲-۲- لزوم آموزش سواد رسانه­ ای………………………….. ۱۷

۳-۲-۳- سیاستگذاری برای آموزش سواد رسانه‌ای در ایران……… ۲۰

۳-۲-۴-مزیت­های آموزش سواد رسانه ­ای برای مخاطبان…….. ۲۱

۳-۲-۵- مفاهیم کلیدی در سواد رسانه­ ای…………………….. ۲۱

۳-۲-۵- ۱- همۀ رسانه ها «ساخت» هستند……………………. ۲۱

۳-۲-۵- ۲- رسانه­ ها به واقعیت ساخت می­دهند………………….. ۲۲

۳-۲-۵- ۳- مخاطبان با معانی رسانه ای مذاکره می ­کنند………….. ۲۲

۳-۲-۵- ۴- رسانه ­ها ملاحضات تجاری دارند………………………….. ۲۲

۳-۲-۵- ۵- پیام­های رسانه ­ای متضمن ارزش و ایدئولوژی است………. ۲۲

۳-۲-۵- ۶- رسانه ­ها ملاحضات اجتماعی و سیاسی دارند…….. ۲۳

۳-۲-۵- ۷- شکل و محتوا در رسانه ­ها رابطه نزدیک دارند…… ۲۳

۳-۲-۵- ۸- شکل و محتوا در رسانه­ ها رابطۀ نزدیک دارند…………… ۲۳

۳-۲-۶- ویژگی­های اصلی سواد رسانه ­ای………………………………. ۲۳

۳-۲-۷- اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه ­ای………………… ۲۴

۳-۲-۸- گونه شناسی سواد رسانه ­ای……………………………… ۳۰

۳-۲-۹- ویژگی­های پروژه‌های سواد رسانه‌ای……………………….. ۳۲

۳-۲-۱۰-فرایند چند بعدی سواد رسانه ­ای……………………………… ۴۰

۳-۲-۱۱- توانایی­ های مرتبط با سواد رسانه ­ای…………………….. ۴۱

۳-۲-۱۲- سواد رسانه ­ای در جامعه ………………………… ۴۱

۳-۲-۱۳- جنبه ­های سواد رسانه ­ای……………………….. ۴۳

۳-۲-۱۴- مراحل کسب سواد رسانه ­ای………………………. ۴۳

۳-۲-۱۴-۱- داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه­ ها……. ۴۳

۳-۲-۱۴- ۲- برخورد منتقدانه با محتوای رسانه ­ها……………………… ۴۴

۳-۲-۱۴- ۳- تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محیط رسانه.. ۴۴

۳-۲-۱۴- ۴- جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعی.. ۴۴

۳-۲-۱۵- دلایل فراگیری سواد رسانه ­ای……………………………… ۴۵

۳-۲-۱۶-توسعه سواد رسانه­ ای …………………………………….. ۴۵

۳-۲-۱۷- سواد رسانه ­ای به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی ………. ۴۶

۳-۲-۱۸- مهم­ترین مراحل تکامل سواد رسانه ­ای…………………. ۴۷

۳-۲-۱۹-رسانه متعامل و کارکرد های آن…………………………….. ۴۷

۳-۲-۲۰- نیاز به سواد رسانه­ ای در فضای رسانه­ ای امروز…………. ۴۸

۳-۲-۲۱- ارتباطات اجتماعی سالم بوسیلۀ اطلاعات و دانش………. ۴۹

۳-۲-۲۲-پیامد­های رسانه………………………………………….. ۵۰

۳-۲-۲۳- سواد رسانه ­ای از نظر هابز……………………………….. ۵۳

۴-۲- ۱- تلفیق نظر لاسول و هابز در زمینۀ سواد رسانه ­ای ……. ۵۴

۴-۲- ۲- الگوی سواد رسانه ­ای جیمز پاتر ……………………………… ۵۷

۴-۲- ۳- ساختارهای دانش رسانه ای از نظر پاتر…………………… ۵۸

۴-۲- ۴- مفهوم سواد رسانه ­ای و ارتباط آن با رسانه جمعی ….. ۵۹

۴-۲- ۵- تعریف سواد رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی…………… ۶۰

۴-۲- ۶-سطوح سواد رسانه ­ای در رسانه ­های جمعی …………….. ۶۴

۴-۲- ۷- فرایندهای شناختی آموزش سواد رسانه‌ای در رسانه ­های جمعی.. ۶۵

۴-۲-۸- موافقان سواد رسانه ­ای …………………………………………. ۶۶

۴-۲- ۹-مخالفان سواد رسانه ­ای…………………………………………. ۶۷

۴-۲- ۱۰- جایگاه تفکر انتقادی در سواد رسانه ­ای…………………. ۶۷

۴-۲- ۱۱-تولید متن رسانه ­ای در رسانه ­های جمعی……………….. ۶۸

۴-۲- ۱۲-ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رسانه­ های جمعی و سواد رسانه ­ای…. ۶۹

۴-۲- ۱۳-رهنمودهایی برای برنامه­ های جامع سواد رسانه ­ای……… ۶۹

۴-۲- ۱۴- نظریه ­های رسانه در تعامل با سواد رسانه ­ای…………… ۷۰

۴-۲- ۱۵- نظریۀ برجسته سازی………………………………. ۷۱

۴-۲- ۱۶- نظریۀ یادگیری اجتماعی………………………………. ۷۱

۴-۲- ۱۷- نظریۀ استفاده و خشنودی………………………………… ۷۱

۴-۲- ۱۸- نظریه گلوله جادویی…………………………………………….. ۷۲

۴-۲- ۱۹- نظریۀ انتقادی……………………………………………. ۷۳

۴-۲- ۲۰-نظریۀ مارپیچ سکوت…………………………………………….. ۷۳

۴-۲- ۲۱- نظریۀ کاشت یا پرورش………………………….. ۷۳

۴-۲- ۲۲-نظریۀ امپریالیسم فرهنگی…………………………………….. ۷۴

۴-۲- ۲۳- نظریۀ نشر نوآوری……………………………………………… ۷۵

۴-۲- ۲۴- نظریۀ شکاف آگاهی………………………………………….. ۷۵

۴-۲- ۲۵- نظریه استحکام یا تأثیر محدود……………………………… ۷۶

۴-۲- ۲۶-نظریه اجتماعی سواد رسانه ­ای و رسانه­ های جمعی….. ۷۶

بخش دوم: پیشینۀ تحقیق

۵-۲- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در ایران ……………….. ۷۷

۵-۲-۱- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج ……… ۸۰

۶-۲- چارچوب نظری تحقیق………………………………. ۸۲

۷-۲- سوالات تحقیق…………………………… ۸۵

۷-۲-۱-فرضیه های تحقیق ………………………………………… ۸۵

۷-۲-۱- -۱- فرضیه اصلی…………………………………… ۸۶

۷-۲-۱- -۲- فرضیات فرعی………………………………………. ۸۶

۸-۲- الگوی نظری پژوهش…………………………………………… ۸۷

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.