فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سلامت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه سلامت سازمانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۳

مفهوم سلامت… ۱۴

مفهوم سازمان. ۱۵

مفهوم سلامت سازمانی.. ۱۸

سطوح و ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز. ۲۲

مبنای نظری، سطوح و ابعاد سلامت سازمانی (OHI) از دیدگاه هوی و همکاران. ۳۱

سطح نهادی و بعد آن : ۳۱

سطح اداری و ابعاد آن : ۳۱

سطح فنی و ابعاد آن : ۳۲

ویژگی های اساسی سازمان های سالم و ناسالم. ۳۳

مقایسه سلامت سازمانی و اثربخشی.. ۴۰

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری.. ۴۱

تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. ۴۵

رویکردهای کیفیت زندگی کاری.. ۴۶

جدول (۲-۱) رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. ۵۰

اهداف کیفیت زندگی کاری.. ۵۱

مولفه ساختار. ۵۲

مولفه انطباق.. ۵۲

مولفه تمرکز. ۵۲

مولفه مشارکت… ۵۲

مولفه فرایند تصمیم گیری.. ۵۳

مولفه تسهیل.. ۵۳

مولفه آموزش و تعلیم. ۵۳

مولفه رابطه اتحادیه مدیریت… ۵۴

مولفه محتوای موضوعات… ۵۴

تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری.. ۵۴

مدیریت کیفیت فراگیر. ۵۴

ویژگی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است: ۵۵

توانمند سازی کارکنان. ۵۵

مهندسی مجدد (باز مهندسی ) سازمان. ۵۶

شاخص های کیفیت زندگی کاری.. ۵۶

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. ۵۸

انسانی تر کردن کار. ۵۸

طراحی شغل.. ۵۹

تعهد سازمانی.. ۶۱

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی.. ۶۲

تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی.. ۶۷

اهمیت تعهد سازمانی.. ۷۰

مدل سه بخشی تعهد سازمانی.. ۷۲

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. ۷۳

ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی.. ۸۰

خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی.. ۸۶

دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی.. ۸۶

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. ۸۸

الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی.. ۸۹

سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی.. ۹۰

تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد سازمانی.. ۹۲

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.. ۹۴

مروری بر پژوهش های پیشین.. ۹۵

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. ۹۵

جمع بندی.. ۱۰۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.