فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سلامت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه سلامت سازمانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۳

مفهوم سلامت… ۱۴

مفهوم سازمان. ۱۵

مفهوم سلامت سازمانی.. ۱۸

سطوح و ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز. ۲۲

مبنای نظری، سطوح و ابعاد سلامت سازمانی (OHI) از دیدگاه هوی و همکاران. ۳۱

سطح نهادی و بعد آن : ۳۱

سطح اداری و ابعاد آن : ۳۱

سطح فنی و ابعاد آن : ۳۲

ویژگی های اساسی سازمان های سالم و ناسالم. ۳۳

مقایسه سلامت سازمانی و اثربخشی.. ۴۰

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری.. ۴۱

تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. ۴۵

رویکردهای کیفیت زندگی کاری.. ۴۶

جدول (۲-۱) رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. ۵۰

اهداف کیفیت زندگی کاری.. ۵۱

مولفه ساختار. ۵۲

مولفه انطباق.. ۵۲

مولفه تمرکز. ۵۲

مولفه مشارکت… ۵۲

مولفه فرایند تصمیم گیری.. ۵۳

مولفه تسهیل.. ۵۳

مولفه آموزش و تعلیم. ۵۳

مولفه رابطه اتحادیه مدیریت… ۵۴

مولفه محتوای موضوعات… ۵۴

تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری.. ۵۴

مدیریت کیفیت فراگیر. ۵۴

ویژگی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است: ۵۵

توانمند سازی کارکنان. ۵۵

مهندسی مجدد (باز مهندسی ) سازمان. ۵۶

شاخص های کیفیت زندگی کاری.. ۵۶

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. ۵۸

انسانی تر کردن کار. ۵۸

طراحی شغل.. ۵۹

تعهد سازمانی.. ۶۱

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی.. ۶۲

تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی.. ۶۷

اهمیت تعهد سازمانی.. ۷۰

مدل سه بخشی تعهد سازمانی.. ۷۲

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. ۷۳

ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی.. ۸۰

خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی.. ۸۶

دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی.. ۸۶

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. ۸۸

الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی.. ۸۹

سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی.. ۹۰

تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد سازمانی.. ۹۲

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.. ۹۴

مروری بر پژوهش های پیشین.. ۹۵

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. ۹۵

جمع بندی.. ۱۰۵

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.