فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سلامت روانی

مبانی نظری و پیشینه سلامت روانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- تاریخچه بهداشت روانی……………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳- کلید سلامت روان…………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۴- علایم سلامت روان…………………………………………………………………………… ۱۴

۲- ۵- تعریف «سلامت روان………………………………………………………………………… ۱۵

۲ -۶- ملاک های سلامت روان……………………………………………………………………… ۱۶

۲-۷-سلامت روان از دیدگاه های مختلف……………………………………………………………. ۱۸

۲-۷-۱- از نظر آمار دانان……………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۷-۲- از نظر پزشکان…………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۷-۳- روان پزشکان…………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۷-۴- نظر روانکاوان……………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۸- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف…………………………………………………………… ۱۹

۲-۸ -۱- مکتب زیست گرایی…………………………………………………………………… ۱۹

۲-۸-۲- مکتب رفتار گرایی……………………………………………………………………… ۲۰

۲-۸-۳- مکتب روان کاوی……………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۸-۴ـ مکتب انسان گرایی……………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۸-۵-مکتب بوم شناسی………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۹- اصول بهداشت روانی………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۰- هدف ایجاد سلامت روان…………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱۱-مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان……………………………………………………. ۲۵

۲-۱۱-۱- مکانیسم سرکوبی…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۱-۲- مکانیسم برون فکنی………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۱-۳- مکانیسم جا به جایی………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۱- ۴- مکانیسم بازگشت…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۱-۵- مکانیسم واکنش سازی……………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱۱-۶- مکانیسم تصعید……………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۱-۷- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی)…………………………………………………… ۲۷

۲-۱۱-۸- مکانیسم همانند سازی………………………………………………………………. ۲۷

۲- ۱۱-۹- مکانیسم جبران……………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۱-۱۰ مکانیسم انکار………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲ – عوامل موثر بر بهداشت روانی………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۳- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی………………………………………….. ۲۸

۲-۱۴- دین باوری و سلامت روان…………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۵- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا…………………………………………… ۲۹

۲-۱۶- توکل و سلامت روان…………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۷- اشتغال زنان…………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱۸- پژوهش های پیشین (داخلی – خارجی )…………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۸-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ایران…………………………………………………… ۳۵

۲-۱۸-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………… ۴۴

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.