فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سلامت روانی و رضایت جنسی

مبانی نظری و پیشینه سلامت روانی و رضایت جنسی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- رویکردهای نظری در سلامت روانی…………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۱- رویکرد روانکاوی……………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲ -۱-۲ رویکرد زیست شناختی……………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۳-رویکرد روانی – اجتماعی…………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۳-رویکرد انسان گرایی……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۴- رویکرد شناختی……………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۵- رویکرد رفتاری…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۶-روان شناسی مثبت نگری رویکرد …………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۷- نظریه دو عاملی سلامت روانی…………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۸- نظریه بوم شناسی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۹-الگوی شخصی – فرهنگی و ساختاری ……………………………………………………………. ۱۹

۲-۲ رویکردهای نظری در رضایت جنسی………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۱- رویکرد بالینی و تشخیصی در بدکاری جنسی……………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲ رویکرد زیستی در بدکاری جنسی…………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۳- نظریه راهبردهای جنسی ……………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۴- رویکرد روان شناسی باروری در بدکاری جنسی …………………………………………… ۲۴

۲-۲-۵- نظریه استرس ……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۶- مدل زیستی –روانی و اجتماعی بدکاری جنسی در ناباروری ……………………….. ۲۷

۲-۲-۷- مدل تبادل بین فردی از رضایتمندی جنسی ………………………………………………. ۲۸

۲-۳- پیشینه ی مطالعات خارجی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور ………. ۲۹

۲-۴- پیشینه ی مطالعات داخلی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور………….. ۳۲

۲-۵- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۳۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.