فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه ی اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه ی اجتماعی

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۷۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۳-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۲: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

اندازه گیری آنها……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۲-۱: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲-۲: تعریف سرمایه ی انسانی……………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۲-۳: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………….. ۳۷

۳-۲-۴: تعریف سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲-۵: جنبه های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۲-۶: سطوح سرمایه ی اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۲-۷: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۲-۸: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………… ۴۳

۳-۲-۹: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر…………………………………………. ۵۲

۳-۲-۱۰: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………… ۵۲

۳-۳: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۳-۱: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی……………………………………………….. ۵۴

۳-۳-۲: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………… ۶۰

۳-۳-۳: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………….. ۶۵

۳-۳-۴: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………… ۶۶

۳-۳-۵: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی………………………………… ۶۸

۳-۴: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۴-۱-۱: مفهوم مانایی……………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۴-۱-۲: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز………………………………………………………. ۶۹

۳-۴-۱-۳: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………… ۷۲

۳-۱- مقدمه

موضوع سرمایه ی اجتماعی از دهه ی ۱۹۹۰ میلادی به بعد مورد توجه قرار گرفت و نمی توان ادعا کرد که سرمایه ی اجتماعی می تواند به تنهایی تمام تغییرات حوزه های فعالیت یک جامعه را تعیین کند، ولی نمی توان اهمیت این عامل را در بین سایر عوامل نادیده گرفت. در این امر مطالعات زیادی انجام شده است و محققین بسیاری به این نتیجه رسیده اند که ابزارها و منابع غیر پولی یا غیر مادی مانند ارتباطات، شبکه های اجتماعی و نفوذ اجتماعی می توانند مانند ابزارهای مادی، خوب عمل کنند و در زمینه ی پیشرفت یک جامعه کارا باشند.

در حالی که سرمایه ی اقتصادی را در حساب بانکی افراد می توان یافت و سرمایه ی انسانی در درون ذهن افراد قرار دارد، سرمایه ی اجتماعی در درون ساختار روابط افراد نهفته می باشد.

بنابراین می توان گفت که علاوه بر سرمایه ی های فیزیکی و انسانی، ساختار اجتماعی یکی از تعیین کننده های مهم ارتقای بهره وری فعالیت های اقتصادی است.

سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی متغیرهای کیفی هستند و تعاریف مختلفی برای این دو مقوله وجود دارد و این مسئله به پیچیدگی موضوع و اندازه گیری آن دامن می زند ولی اندازه گیری آن ها را غیر ممکن نمی سازد.

اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی از اهداف این مطالعه نمی باشد اما در ابتدای این فصل در صدد این هستیم که به اختصار به تعریف مفهوم و شاخص های سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بپردازیم.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.