فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه ی اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه ی اجتماعی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۷۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۳-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۲: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

اندازه گیری آنها……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۲-۱: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲-۲: تعریف سرمایه ی انسانی……………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۲-۳: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………….. ۳۷

۳-۲-۴: تعریف سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲-۵: جنبه های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۲-۶: سطوح سرمایه ی اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۲-۷: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۲-۸: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………… ۴۳

۳-۲-۹: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر…………………………………………. ۵۲

۳-۲-۱۰: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………… ۵۲

۳-۳: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۳-۱: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی……………………………………………….. ۵۴

۳-۳-۲: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………… ۶۰

۳-۳-۳: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………….. ۶۵

۳-۳-۴: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………… ۶۶

۳-۳-۵: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی………………………………… ۶۸

۳-۴: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۴-۱-۱: مفهوم مانایی……………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۴-۱-۲: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز………………………………………………………. ۶۹

۳-۴-۱-۳: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………… ۷۲

۳-۱- مقدمه

موضوع سرمایه ی اجتماعی از دهه ی ۱۹۹۰ میلادی به بعد مورد توجه قرار گرفت و نمی توان ادعا کرد که سرمایه ی اجتماعی می تواند به تنهایی تمام تغییرات حوزه های فعالیت یک جامعه را تعیین کند، ولی نمی توان اهمیت این عامل را در بین سایر عوامل نادیده گرفت. در این امر مطالعات زیادی انجام شده است و محققین بسیاری به این نتیجه رسیده اند که ابزارها و منابع غیر پولی یا غیر مادی مانند ارتباطات، شبکه های اجتماعی و نفوذ اجتماعی می توانند مانند ابزارهای مادی، خوب عمل کنند و در زمینه ی پیشرفت یک جامعه کارا باشند.

در حالی که سرمایه ی اقتصادی را در حساب بانکی افراد می توان یافت و سرمایه ی انسانی در درون ذهن افراد قرار دارد، سرمایه ی اجتماعی در درون ساختار روابط افراد نهفته می باشد.

بنابراین می توان گفت که علاوه بر سرمایه ی های فیزیکی و انسانی، ساختار اجتماعی یکی از تعیین کننده های مهم ارتقای بهره وری فعالیت های اقتصادی است.

سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی متغیرهای کیفی هستند و تعاریف مختلفی برای این دو مقوله وجود دارد و این مسئله به پیچیدگی موضوع و اندازه گیری آن دامن می زند ولی اندازه گیری آن ها را غیر ممکن نمی سازد.

اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی از اهداف این مطالعه نمی باشد اما در ابتدای این فصل در صدد این هستیم که به اختصار به تعریف مفهوم و شاخص های سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بپردازیم.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.