فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و عملکرد مالی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

.۲-۱مقدمه………………………………………………………….۱۳

.۲-۲اهداف واحدهای انتفاعی……. …………………………………۱۴

.۲-۲-۱حداکثر نمودن سود…………… ……………………۱۴

.۲-۲-۲حداکثر نمودن ثروت………… ……………………………..۱۴

.۲-۳نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی………………….۱۵

.۲-۴مفهوم عملکرد شرکت…………… …………………….۱۶

.۲-۵ارزیابی عملکرد………………………………………………..۱۸

.۲-۵-۱اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد……………………..۱۹

۲-۶٫ارتباط پاسخگویی و اندازه گیری عملکرد…………………….۲۰

.۲-۷رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد………..۲۱

.۲-۸معیارهای ارزیابی عملکرد مالی. ……………………..۲۴

.۲-۸-۱معیارهای عملکرد حسابداری………………………….۲۴

.۲-۸-۲معیارهای عملکرد اقتصادی. ………………………….. ۲۷

.۲-۹سود حسابداری…………………….. ……. …………… ۲۹

.۲-۹-۱اهداف گزارشگری سود حسابداری……….. ……………….۳۰

.۲-۹-۲سودمندی سود………………….. ………………………۳۱

.۲-۱۰ نرخ بازده دارایی ها(ROA………………………………32

.2-11سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری……..۳۴

.۲-۱۲مفهوم سرمایه فکری………………… ……………………۳۵

.۲-۱۳ویژگی های سرمایه فکری……….. …………………….۳۷

.۲-۱۴اجزای سرمایه فکری…………………………………………….۳۷

.۲-۱۵سنجش سرمایه فکری و مدل های توصیفی آن…………….۳۹

.۲-۱۶ارزش سرمایه های فکری برای سازمان ها…………………..۴۵

.۲-۱۷پیشینه تحقیق……………… … … … … …………………….۴۵

۲-۱۸٫نتیجه گیری و استنتاج مدل تحقیق ……….. .. …………۴۹

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.