فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بهبود عملکرد

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بهبود عملکرد

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه……………………………………………………۱۰

۲-۲ سرمایه فکــری…………………………………………۱۳

۲-۳ سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری.۱۵

۲-۴ تعاریف، مفاهیم و ابعاد کلیدی سرمایه فکری………۱۷

۲-۵ اندازه‌گیری سرمایه فکری: مدلها و روشهای آن…..۲۰

۲-۶ کاربرد سرمایه فکری در سازمانها…………۲۳

۲-۷ دلایل سنجش سرمایه فکری توسط شرکتها……..۲۷

۲-۸ عملکرد……………………………………………….۳۰

۲-۹ عملکرد، تعاریف و مفاهیم آن……………………….۳۱

۲-۱۰ الگوها و مدلهای سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد..۳۴

۲-۱۱ دلایل بهبود عملکرد………………………………………۳۸

۲-۱۲ نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملکرد………..۴۱

۲-۱۳ استقرار مدیریت عملکرد در بهبود و ارتقاء عملکرد….۴۲

۲-۱۴ شاخصهای اندازه‌گیری عملکرد……………….۴۵

۲-۱۵ چالشها و موانع بهبود عملکرد………………….۴۹

۲-۱۶ اصول و چارچوب عملکرد در ابعاد سازمانها……………..۵۱

۲-۱۷ پیشینه تحقیق………………………………………۵۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.