فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بازارگرایی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و بازارگرایی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۴۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲- مقدمه………………………………………………………………….. ۸

بخش اول ادبیات مرتبط با بازارگرایی…………………………………………. ۸

۲-۲-مروری بر بازارگرایی………………………………………………………. ۸

۳-۲ دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو- ۱۹۹۸ ……………۱۰

۴-۲- دیدگاه هوشمندی بازار از نظر کوهلی و جاورسکی ۱۹۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱

۵-۲-دیدگاه فرهنگی از نظر نارور واسلیتر ۱۹۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳

۶-۲- دیدگاه کانون استراتژیک از نظر روکرت-۱۹۹۲ …………………….. ۱۴

۷-۲-دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند و همکاران ۱۹۹۳ …………۱۵

۸-۲- رویکرد فرهنگ سازمان لایه از دیدگاه هامبورگو پفلسر-۲۰۰۰٫٫٫٫۱۹

۹-۲- مروری بر مدل های بازارگرایی………………………………….۲۲

۱۰-۲- مروری بر پیاده سازی بازارگرایی…………………………………….۲۵

۱۱-۲٫ رویکرد پردازش اطلاعات کوهلی و جاورسکی………………………۲۵

۱۲-۲- رویکرد هنجارمبنای لینچتنهال و ویلسون……………………………۲۵

۱۳-۲- رویکرد تغییر فرهنگی – نارورواسلیتر……………………………..۲۸

۱۴ – 2 – رویکرد دگرگونی فرهنگی کندی،گولزیوآرنولد……………………۳۰

۱۵-۲- رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهاردت،کارپنتروشری…………………..۳۰

بخش دوم : ادبیات مرتبط با سرمایه فکری………………………………..۳۵

۱۶-۲- معرفی سرمایه فکری………………………………………………۳۵

۱۷-۲- مدل ادوینسومن و مالون……………………………………………..۳۸

۱۸- ۲- مدل بروکینگ………………………………………………….۴۰

۱۹ -۲- مدل روس و همکاران………………………………………………۴۱

۲۰ -۲- مدل استیوارت……………………………………………….۴۳

۲۱ – ۲- مدل سالیوان…………………………………………………………۴۴

۲۲ – 2 – مدل بونفرر…………………………………………………….۴۵

۲۳ – 2- مدل هانس و لاواندال……………………………………………….۴۶

۲۴-۲- مدل لین………………………………………………………..۴۷

۲۵-۲- شباهت موجود در تعاریف و اجزای مدلهای سرمایه فکری…….۴۸

۲۷ – ۲- سابقه مطالعات انجام شده خارجی……………………………..۵۱

۲۸ – ۲- سابقه مطالعات انجام شده داخلی……………………………….۵۲

۲۹-۲- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………۵۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.