فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۰۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ۱۶

بخش اول: سرمایه اجتماعی: ۱۸

۲-۱ )مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۱۹

۲- ۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو. ۲۱

۲-۳- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن.. ۲۳

۲-۴- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام. ۲۵

۲-۵- سیر تحول سرمایه اجتماعی.. ۲۷

۲-۶- مدل های سرمایه اجتماعی.. ۳۰

۲-۶-۱- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال. ۳۰

۲-۶-۲- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (۱۹۹۸) ۳۱

۲-۶-۳- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (۲۰۰۵) ۳۲

۲-۷- ویژگی های کلیدی سرمایه اجتماعی.. ۳۳

۲-۸-عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی.. ۳۸

۲-۸-۱-اعتماد اجتماعی ۳۸

۲-۸-۲ -انسجام اجتماعی ۴۰

۲-۸-۳ -مشارکت اجتماعی.. ۴۳

۲-۹-اهمیت و مزایای سرمایه اجتماعی.. ۴۷

۲-۱۰- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال. ۴۸

۲-۱۰-۱- بعد ساختاری.. ۴۹

۲-۱۰-۱-۱- روابط شبکه ای.. ۴۹

۲-۱۰-۱-۲-پیکربندی روابط شبکه ای.. ۴۹

۲-۱۰-۱-۳- سازمان مناسب… ۵۰

۲-۱۰-۲- بعد شناختی.. ۵۰

۲-۱۰-۲-۱-زبان و کدهای مشترک.. ۵۰

۲-۱۰-۲-۲- حکایات مشترک.. ۵۱

۲-۱۰-۳- بعد رابطه ای.. ۵۱

۲-۱۰-۳-۱-اعتماد. ۵۱

۲-۱۰-۳-۲- هنجارها ۵۱

۲-۱۰-۳-۳-الزامات و انتظارات… ۵۲

۲-۱۰-۳-۴- هویت… ۵۲

۲-۱۱- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های شرکت ها و عملکرد بازار. ۵۳

بخش دوم: عملکرد بازار. ۵۴

۲-۲- مفهوم بازار. ۵۵

۲-۳-سیر تحول عملکرد بازار. ۵۶

۲-۴- رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. ۵۷

۲-۵- مدیریت ارتباط با مشتری.. ۵۷

۲-۶-مدیریت دانایی ارتباط با مشتری.. ۵۸

۲-۷-دستیابی به سهم بازار. ۶۰

۲-۸-اهمیت کیفیت خدمات… ۶۲

۲-۹-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال. ۶۴

۲-۱۰- بدست آوردن و حفظ مشتری.. ۶۶

۲-۱۱- شاخصهای سنجش عملکرد بازار. ۶۷

۲-۱۲-ایجاد ارزش برای مشتری.. ۶۸

۲-۱۳- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری.. ۶۸

۲-۱۴-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی.. ۷۱

۲-۱۵-شناسائی توقعات مشتری.. ۷۳

۲-۱۶-طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری.. ۷۳

۲-۱۷-ارائه خدمت بر اساس طراحی.. ۷۴

۲-۱۸-مدیریت انتظارات مشتری.. ۷۵

۲-۱۹-رضایت سنجی مشتری.. ۷۵

۲-۲۰-معیارهای عملکرد شرکت… ۷۹

۲-۲۱- معیارهای مالی سنتی.. ۸۰

۲-۲۱-۱- بازده سرمایه گذاری.. ۸۰

۲-۲۱-۲- سود باقیمانده ۸۰

۲-۲۱-۳- بازده فروش… ۸۰

۲-۲۱-۴- سود هر سهم. ۸۱

۲-۲۱-۵- قیمت به سود هر سهم. ۸۱

۲-۲۲- معیارهای مالی نوین.. ۸۱

۲-۲۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 81

بخش سوم : یشینه تحقیقات انجام شده ۸۳

۲-۳- پیشینه تحقیقات انجام شده ۸۴

۲-۳-۱-تحقیات داخلی.. ۸۴

۲-۳-۲-تحقیقات خارجی.. ۸۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.