فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۲- بخش اول: سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………. ۸

۲-۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۲-۲- مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………. ۹

۲-۲-۳- آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است؟…………………………………………………… ۱۰

۲-۲-۴- اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه…………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۵- نقش سرمایه اجتماعی در سازمان………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۶- عناصر سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۷- نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران……………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۸- جنبه های منفی سرمایه اجتماعی…………………………………………………………… ۱۵

۲-۳- بخش دوم: مدیریت استعداد………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳-۲- تعریف استعداد و مدیریت استعداد………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-۳- شایسته سالاری……………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۴- شایسته سالاری در کشور های مختلف…………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۵- اهمیت مدیریت استعداد……………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۶- عوامل راهبردی زمینه ساز مدیریت استعداد………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۷- مولفه های مدیریت استعداد در پژوهش حاضر…………………………………………….. ۲۴

۲-۴- بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۱- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۴-۲- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………….. ۲۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.