فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲- مقدمه

۲-۲-بخش اول: سرمایه اجتماعی

۱-۲-۲-تاریخچه سرمایه اجتماعی

۲-۲-۲- ماهیت سرمایه اجتماعی

۳-۲-۲-انواع سرمایه اجتماعی

۱-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی

۲-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم

۳-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر

۴-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته

۵-۳-۲-۲- سرمایه اجتماعی زنجیره ای

۴-۲-۲- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی

۵-۲-۲- مؤلفه های سرمایه اجتماعی

۶-۲-۲- منابع سازنده سرمایه اجتماعی

۷-۲-۲-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی

۸-۲-۲-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی

۱-۸-۲-۲-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی

۲-۸-۲-۲- اثرات منفی سرمایه اجتماعی

۹-۲-۲- نظریه های سرمایه اجتماعی

۱-۹-۲-۲- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن

۲-۹-۲-۲- نظریه بوردیو

۳-۹-۲-۲- نظریه رابرت دی پوتنام

۳-۲-بخش دوم: توسعه پایدار گردشگری

۱-۳-۲-ابعاد توسعه پایدار

۲-۳-۲- اصول گردشگری پایدار

۳-۳-۲-ابعاد گردشگری پایدار

۴-۲- بخش سوم : رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی

۵-۲- پیشینه تحقیق

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.