فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲) مبانی نظری…………………………………………………….۷

۱-۱-۲) سرمایه اجتماعی……………………………………………۷

۱-۱-۱-۲) مقدمه……………………………………………………….۷

۲-۱-۱-۲) اشکال سرمایه…………………………………………..۹

۳-۱-۱-۲) تعریف سرمایه اجتماعی…………………………….۹

۴-۱-۱-۲) سطوح سرمایه اجتماعی……………………………….۱۱

۵-۱-۱-۲) نظریه های سرمایه اجتماعی………………………..۱۳

۶-۱-۱-۲) انواع سرمایه اجتماعی………………………………..۱۳

۷-۱-۱-۲) اهمیت سرمایه اجتماعی…………………………..۱۴

۸-۱-۱-۲) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی…………………….۱۵

۹-۱-۱-۲) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی……………………..۱۶

۱۰-۱-۱-۲) اندازه گیری سرمایه اجتماعی………………….۱۷

۲-۱-۲) توسعه مالی………………………………………………………۲۰

۱-۲-۱-۲) مقدمه…………………………………………………..۲۰

۲-۲-۱-۲) تعریف توسعه مالی……………………………………۲۲

۳-۲-۱-۲) اهمیت و کارکردهای توسعه مالی……………….۲۴

۴-۲-۱-۲) عوامل موثر بر توسعه مالی…………………………….۲۹

۵-۲-۱-۲) نظام مالی ایران…………………………………………….۳۱

۶-۲-۱-۲) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی………………….۳۳

۷-۲-۱-۲) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی……………………..۳۵

۸-۲-۱-۲) اندازه گیری توسعه مالی……………………………..۴۰

۲-۲) شواهد تجربی…………………………………………………….۴۶

۱-۲-۲) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی……………….۴۶

۲-۲-۲) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی…………………۴۸

۳-۲-۲) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی…………………………….۵۰

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.