فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۹۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول ………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱ سرمایه اجتماعی ……………………………………………. ۲۵

۲-۲ تعاریف سرمایه اجتماعی…………………………………………… ۲۵

۲-۳ تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها…………………. ۳۱

۲-۴ ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………. ۳۲

۲-۴-۱ بعد ساختاری ………………………………………………….. ۳۲

۲-۴-۲ بعد شناختی………………………………………………………….. ۳۲

۲-۴-۳ بعد رابطه ای………………………………………………………. ۳۳

۲-۵ دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی…………………………… ۳۷

بخش دوم………………………………………………………… ۴۰

۲-۶ تعالی سازمانی………………………………………………… ۴۰

۲-۷ تاریخچه تعالی سازمانی……………………………………………. ۴۱

۲-۸ تعریف مدل تعالی سازمانی………………………………………. ۴۲

۲-۹ تعریف مدل……………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۰ تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ………….. ۴۴

۲-۱۱ انواع مدل های تعالی سازمانی……………………………….. ۴۶

۲-۱۲ مزایای مدل تعالی سازمانی…………………………………………. ۵۳

۲-۱۳ کاربردهای تعالی سازمانی………………………………………… ۵۴

۲-۱۴ دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی………………………….. ۵۴

۲-۱۵ معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی…………………… ۵۶

بخش سوم…………………………………………………………. ۶۲

۲-۱۶ پیشینه تحقیق……………………………………………………. ۶۲

۲-۱۶-۱ مطالعه های خارجی…………………………………………… ۶۲

۲-۱۶-۲ مطالعه‏ های داخلی……………………………………………….. ۶۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.