فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول: سرمایه اجتماعی

۲-۱-۱ مقدمه……………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۲ مفهوم سرمایه اجتماعی……………………………………………. ۱۷

۲-۱-۳ اهمیت سرمایه اجتماعی……………………………………….. ۱۸

۲-۱-۴ تعاریف سرمایه اجتماعی ………………………………………… ۱۹

۲-۱-۵ سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران…………………………………. ۲۰

۲-۱-۵-۱ سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام………………………………… ۲۰

۲-۱-۵-۲ سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن……………………….. ۲۱

۲-۱-۶ سرمایه اجتماعی سازمانی……………………………………… ۲۲

۲-۱-۷ اهمیت سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان…….. ۲۳

۲-۱-۸ عناصر سرمایه اجتماعی………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۹ مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی……………………. ۲۴

بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک

۲-۲-۱ تعریف تصمیم……………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۲ تعریف تصمیم‌گیری……………………………………………… ۲۷

۲-۲-۳ ماهیت تصمیم‌گیری …………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۴ طبقه‌بندی تصمیمات …………………………………………… ۲۹

۲-۲-۵ تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده………………. ۳۰

۲-۲-۶ تصمیمات سلسله مراتبی…………………………………………. ۳۱

۲-۲-۷ تصمیم‌گیری استراتژیک چگونه ممکن است……………………. ۳۴

۲-۲-۸ تعریف تفکر استراتژیک …………………………………… ۳۴

۲-۲-۹ عوامل موثر در رواج تفکر استراتژیک……………………. ۳۵

۲-۲-۱۰ سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیک……………. ۳۵

۲-۲-۱۱ هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک…………………………….. ۳۶

۲-۲-۱۲ فرآیند تصمیم‌گیری……………………………………………… ۳۷

۲-۲-۱۳ تصمیمات فردی………………………………………………….. ۳۸

۲-۲-۱۴ تصمیمات سازمانی …………………………………………. ۴۰

۲-۲-۱۵ تحقیقات گذشته………………………………………………… ۴۰

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.