فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سبک های شناختی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه سبک های شناختی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱تعریف یادگیری… ۲۴

۲-۱-۱تعریف سبک…. ۲۶

۲-۱-۲تعریف سبک شناختی… ۲۷

۲-۱-۳سبک های یادگیری از نظر کلب: ۲۷

۲-۱-۳-۱سبک یادگیری واگرا ۲۸

۲-۱-۳-۲سبک یادگیری جذب کننده ۲۸

۲-۱-۳-۳سبک یادگیری همگرا ۲۹

۲-۱-۳-۴سبک یادگیری انطباق یابنده ۲۹

۲-۱-۴-انواع سبک های شناختی… ۳۰

۲-۱-۴-۱مقاومت در برابر انعطاف پذیری… ۳۰

۲-۱-۴-۲متعارف بودن در برابر فردیت…. ۳۰

۲-۱-۴-۳سبک های مفهوم سازی… ۳۰

۲-۱-۴-۴سبک های بخش بخش سازی… ۳۰

۲-۱-۴-۵واگرایی در مقابل همگرایی… ۳۱

۲-۱-۴-۶جذب کننده در برابر انطباق یابنده ۳۱

۲-۱-۴-۷پردازش کننده کلامی در برابر دیداری… ۳۱

۲-۱-۴-۸سبک شناختی تکانشی در مقابل تاملی… ۳۱

۲-۱-۴-۹سبک های پیچیدگی شناختی در برابر سادگی شناختی… ۳۲

۲-۱-۴-۱۰سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه. ۳۲

۲-۲تعریف اهمال کاری… ۳۴

۲-۲-۱انواع اهمال کاران و مراتب آن.. ۳۶

۲-۲-۲ویژگی های اهمال کار : ۳۷

۲-۲-۳آثار اهمال کاری : ۳۷

۲-۲-۴پیامدهای اهمال کاری : ۳۸

۲-۲-۵بررسی علل اساسی اهمال کاری… ۳۸

۲-۲-۶آسیب های اهمال کاری مربوط به محیط… ۳۹

۲-۲-۷درمان اهمال کاری… ۴۳

۲-۳تعریف رضامندی… ۴۵

۲-۴پیشینه داخلی و خارجی پژوهش….. ۴۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.