فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی

مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی

دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۹۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه ۱۲

۲-۲ خانواده و روابط بین نسلی. ۱۲

۲-۲-۱ نقش خانواده در روابط بین نسلی. ۱۲

۲-۲-۲ نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده ۱۴

۲-۳ روند های جمعیتی و روابط بین نسلی. ۱۶

۲-۴ نظریه های مربوط به روابط بین نسلی. ۱۷

۲-۴-۱ نظریه دلبستگی. ۱۷

۲-۴-۲ نظریه نوع دوستی. ۱۸

۲-۴-۳ نظریه مبادله ۱۹

۲-۴-۴ نظریه ارزش ها ۲۰

۲-۴-۵ تئوری ناهماهنگی در روابط بین نسلی. ۲۱

۲-۴-۶ تئوری انسجام ۲۳

۲-۴-۶-۱بعد کارکردی. ۲۶

۲-۴-۶-۲ فرصت های ساختاری. ۲۷

۲-۵ تغییرات جمعیتی و ترتیبات زندگی. ۲۹

۲-۵-۱ نزدیکی نسلی: شاخص فقر یا همبستگی. ۲۹

۲-۶ تعیین کننده های ترتیبات زندگی. ۳۱

۲-۶-۱ تفاوت های ترتیبات زندگی بر اساس ویژگی های جمعیتی. ۳۲

۲-۶-۲ مدل های تعیین کننده ترتیبات زندگی. ۳۳

۲-۷ سوابق پژوهشی. ۳۵

۲-۷-۱ پژوهش های مربوط به ترتیبات زندگی. ۳۵

۲-۷-۲ پژوهش های مربوط به روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی. ۳۹

۲-۷-۳ نتیجه گیری کلی از سوابق پژوهشی..۴۳

۲-۸ چارچوب نظری منتخب.. ۴۳

۲-۹ مدل تحقیق. ۴۵

۲-۱۰ فرضیات تحقیق. ۴۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.