فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی

مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه ۱۲

۲-۲ خانواده و روابط بین نسلی. ۱۲

۲-۲-۱ نقش خانواده در روابط بین نسلی. ۱۲

۲-۲-۲ نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده ۱۴

۲-۳ روند های جمعیتی و روابط بین نسلی. ۱۶

۲-۴ نظریه های مربوط به روابط بین نسلی. ۱۷

۲-۴-۱ نظریه دلبستگی. ۱۷

۲-۴-۲ نظریه نوع دوستی. ۱۸

۲-۴-۳ نظریه مبادله ۱۹

۲-۴-۴ نظریه ارزش ها ۲۰

۲-۴-۵ تئوری ناهماهنگی در روابط بین نسلی. ۲۱

۲-۴-۶ تئوری انسجام ۲۳

۲-۴-۶-۱بعد کارکردی. ۲۶

۲-۴-۶-۲ فرصت های ساختاری. ۲۷

۲-۵ تغییرات جمعیتی و ترتیبات زندگی. ۲۹

۲-۵-۱ نزدیکی نسلی: شاخص فقر یا همبستگی. ۲۹

۲-۶ تعیین کننده های ترتیبات زندگی. ۳۱

۲-۶-۱ تفاوت های ترتیبات زندگی بر اساس ویژگی های جمعیتی. ۳۲

۲-۶-۲ مدل های تعیین کننده ترتیبات زندگی. ۳۳

۲-۷ سوابق پژوهشی. ۳۵

۲-۷-۱ پژوهش های مربوط به ترتیبات زندگی. ۳۵

۲-۷-۲ پژوهش های مربوط به روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی. ۳۹

۲-۷-۳ نتیجه گیری کلی از سوابق پژوهشی..۴۳

۲-۸ چارچوب نظری منتخب.. ۴۳

۲-۹ مدل تحقیق. ۴۵

۲-۱۰ فرضیات تحقیق. ۴۷

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.